تاریخ پست:1397/3/25 12:13
خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

شماری از زرتشتیان روز اشتاد از ماه خورداد در گاهشمار زرتشتیان هنگامه‌ی نیایش همگانی در «ستی پیر» گردهم آمدند.
زرتشتیان سراسر ایران و دیگر کشورها، هر سال روز اشتاد برابر با 24 خوردادماه در گاهشمار خورشیدی در پیرانگاه ستی پیر به نیایش پروردگار یکتا می‌پردازند و با گرامی‌داشت یاد نیاکان داد و دهش می‌کنند. نیایشگاه ستی پیر در بخش خاوری(:شرقی) شهر یزد، شمال مریم‌آباد یزد جای دارد. 
فرتورهای زیر از پیرانگاه «ستی‌ پیر» در روز پنج‌شنبه 24 خوردادماه 1397 خورشیدی گزارش تصویری می‌دهد:

فرتور از آرمین خسروی است.

0114


تاریخ پست:1397/3/25 12:13 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1804

دیدگاه هموندان

نام : یک ایرانی زمان : ۲۶ خرداد ۱۳۹۷ _ ۰۷:۵۹:۳۰

خشنه اترا اهوره مزدا ... فرورانه مزده یسنو ... زرتشت ریش ... وی دییوو ... اهورا تک ایشو . فرتورها بسیار زیبا و آرام بخش هستند . زنده باشی آرمین با این فرتورهای دل نشینت .

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics