تاریخ پست:1397/3/27 21:9
خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

انجمن زرتشتیان تهرانانجمن زرتشتیان تهران بنا دارد یک تن راهنمای گردشگری برای خدمت درآتشکده‌ی تهران استخدام کند.
دارابودن مدرک راهنمای گردشگری از مراجع معتبر یا پیشینه‌ی کار در زمینه‌ی‌گردشگری و چیره بودن به آگاهی‌های مورد نیاز در بخش گردشگری مکان‌های زرتشتیان و آشنایی به زبان انگلیسی از ویژگی‌های راهنمای گردشگری است که زمان گزینش درنظر گرفته می‌شود. همچنین در پایان گزینش بایسته است پذیرشنامه از انجمن موبدان تهران را دریافت کند.
همکیشان دوستدار همکاری در بخش گردشگری می‌توانند برای آگاهی بیشتر و نام‌نویسی و ارایه‌ی مدرک تا یکشنبه 10 تیرماه 1397 خورشیدی به دبیرخانه‌ی انجمن بروند.


تاریخ پست:1397/3/27 21:9 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :739

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی است بله

برای ثبت دیدگاه عبارت امنیتی تصویررو به رو را وارد کنید.هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics