تاریخ پست:1397/3/29 16:57
خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

پرسه‌ی همگانی روز اورمزد از ماه خورداد در گاهشمار زرتشتی به یاد تازه درگذشتگان در تالار ایرج تهران برگزار شد.
آیین پرسه‌ی همگانی بامداد ۲۹ خوردادماه 1397 خورشیدی با جشن‌خوانی موبد اردشیر مهربانی برگزار شد. موبد اردشیر خورشیدیان، فرنشین انجمن موبدان تهران، در بخشی از این آیین سخنرانی کرد. شماری از زرتشتيان تهران برای گفتن آرامش باد به خانواده‌هایی كه در يک سال گذشته،از پرسه‌ی سال پيش تاكنون، خويشان و نزديكان خود را از دست داده‌اند، در تالار ایرج گردهم آمدند و برای بازماندگان ديرزيوی و تندرستی خواستند. در اين آيين خانواده‌هايی باشنده‌اند كه از يک سال پيش تاكنون كسی از خانواده‌ی آن‌ها درگذشته است. ديگر زرتشتيان نيز برای گرامی‌داشتن ياد و خاطره‌ی نيكان درگذشته در آيين پرسه‌ی همگانی باشنده می‌شوند. در چنين روزی گروه بسياری از ايرانيان باستان در راه پاسداری از ارزش‌های دينی و ميهنی خود جان‌باخته‌اند

آیین پرسه‌ی همگانی ۲۹ خوردادماه 1397 خورشیدی در تالار ایرج برگزار شد

آیین پرسه‌ی همگانی ۲۹ خوردادماه 1397 خورشیدی در تالار ایرج برگزار شد 

 

شماری از زرتشتیان برای گفتن آرامش‌باد به خانواده‌های تازه درگذشتگان به تالار ایرج آمدند

موبد اردشیر مهربانی جشن‌خوانی این آیین را بر دوش داشت

موبد اردشیر مهربانی جشن‌خوانی این آیین را بر دوش داشت

موبد اردشیر خورشیدیان فرنشین انجمن موبدان سخنرانی کرد

موبد اردشیر خورشیدیان فرنشین انجمن موبدان سخنرانی کرد

موبد اردشیر مهربانی

موبد اردشیر مهربانی

موبد بمان مهربانی

موبد بمان مهربانی

نفرسمت چپ: گوهرتاج خداداد کوچکی(خادم)هموند انجمن زرتشتیان تهران

چهره سمت چپ: گوهرتاج خداداد کوچکی(خادم)هموند انجمن زرتشتیان تهران

نفرسمت راست: اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان در مجلس

چهره سمت راست: اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان در مجلس

موبد گودرز ماوندی

موبد گودرز ماوندی

نفرسمت راست: رستم خسرویانی فرنشین انجمن زرتشتیان تهران

چهره سمت راست: رستم خسرویانی فرنشین انجمن زرتشتیان تهران

فرتورازهمایون مهرزاد است.

1393


تاریخ پست:1397/3/29 16:57 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2396

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics