تاریخ پست:1397/3/30 14:26
خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

زرتشتیان یزد در پرسه‌ی اورمزد و تیرماه بنابر گاه‌شمار زرتشتی یاد تازه‌درگذشتگان و جان‌سپاران راه میهن را گرامی داشتند.
آیین پرسه‌ی همگانی سه‌شنبه 29 خوردادماه 1397خورشیدی در آرامگاه زرتشتیان یزد با آفرینگان‌خوانی موبدان برگزار شد.سپنتا نیکنام، فرنشین انجمن زرتشتیان یزد، در این آیین سخنرانی کرد.
آیین پرسه‌ی همگانی هم‌زمان با آغاز تیرماه زرتشتی (۲۹ خوردادماه) به یاد جان‌سپاران جنگ ایران و توران برگزار می‌شود. زرتشتیان در این آیین‌ یاد درگذشتگان یک سال اخیر خود را نیز گرامی می‌دارند.

زرتشتیان یزد در پرسه‌ی همگانی یاد تازه درگذشتگان را گرامی داشتند

زرتشتیان یزد در پرسه‌ی همگانی یاد تازه درگذشتگان را گرامی داشتند

آیین پرسه‌ی همگانی با آفرینگان‌خوانی موبدان برگزار شد

آیین پرسه‌ی همگانی با آفرینگان‌خوانی موبدان برگزار شد

بهسازی و نوسازی آرامگاه زرتشتیان یزد به کوشش انجمن زتشتیان یزد اردیبهشت‌ماه 1397 خورشیدی انجام شد

بهسازی و نوسازی آرامگاه زرتشتیان یزد به کوشش انجمن زتشتیان یزد اردیبهشت‌ماه 1397 خورشیدی انجام شد

آیین پرسه‌ی همگانی هم‌زمان با آغاز تیرماه زرتشتی (۲۹ خوردادماه) به یاد جان‌سپاران جنگ ایران و توران برگزار می‌شود

آیین پرسه‌ی همگانی هم‌زمان با آغاز تیرماه زرتشتی (۲۹ خوردادماه) به یاد جان‌سپاران جنگ ایران و توران برگزار می‌شود

شماری از زرتشتیان یزد 29 خوردادماه 1397 خورشیدی در آراگاه زرتشتیان یزد گردهم آمدند

شماری از زرتشتیان یزد 29 خوردادماه 1397 خورشیدی در آراگاه زرتشتیان یزد گردهم آمدند

 سفره‌ی آیینی سفید گسترده می‌شود و بر روی آن میوه و لُرک (آجیل آیینی مخلوط از چند میوه) می‌گذارند  

سفره‌ی آیینی سفید گسترده می‌شود و بر روی آن میوه و لُرک (آجیل آیینی مخلوط از چند میوه) می‌گذارند

سپنتا نیکنام، فرنشین انجمن زرتشتیان یزد، در آیین پرسه‌ی همگانی سخنرانی کرد

سپنتا نیکنام، فرنشین انجمن زرتشتیان یزد، در آیین پرسه‌ی همگانی سخنرانی کرد

فرتور از فریدون فرودی است.

0114


تاریخ پست:1397/3/30 14:26 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1385

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استمطالب مرتبط

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics