تاریخ پست:1397/4/2 15:50
خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

درمانگاه یگانگیدرمانگاه یگانگی برای تکمیل کادر درمانی از همکیشان دندانپزشک دعوت به همکاری کرد.
درمانگاه یگانگی وابسته به انجمن زرتشتیان تهران، در راستای تکمیل کادر بخش دندانپزشکی، از دندان‌پزشکان دعوت به همکاری کرد. اولویت با همکیشان است. دندان‌پزشکانی که خواهان همکاری با درمانگاه یگانگی هستند برای ثبت درخواست تا 15 تیرماه 1397 خورشیدی به دبیرخانه انجمن زرتشتیان تهران بروند.


تاریخ پست:1397/4/2 15:50 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :631

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics