تاریخ پست:1397/4/3 10:12
به کوشش انجمن زرتشتیان اله‌آباد

دخمه‌ی اله‌آباد یزد حصارکشی شد

خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

انجمن زرتشتیان اله‌آباد یزد دخمه‌ی اله‌آباد را با دیوارهای پیش‌ساخته حصارکشی کرد.
پیرامون دخمه‌ی اله‌آباد یزد شنبه دوم خوردادماه 1397 خورشیدی دیوار پیش‌ساخته نصب و حصارگذاری شد. دخمه محلی است که زرتشتیان مردگان خود را بنا بر آیین دینی در آن می‌گذاشتند و از وقتی که مردگان را در گورستان دفن کردند دخمه متروک شده است.
کنار جاده پیرامون یزد بر بالاى تپه‌های بلند زارچكوه دخمه اله‌آباد ساخته شده است. دخمه اله آباد رستاق مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان اشکذر، اله‌آباد رستاق جای دارد و این اثر ۱۰ خوردادماه ۱۳۸۲ خورشیدی با شماره‌ی ثبت ۹۱۳۳ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

انحمن زرتشتیان اله‌آباد یزد دخمه‌ی اله‌آباد را با دیوارهای پیش‌ساخته حصارکشی کرد

انجمن زرتشتیان اله‌آباد یزد دخمه‌ی اله‌آباد را با دیوارهای پیش‌ساخته حصارکشی کرد

دخمه محلی است که زرتشتیان مردگان خود را بنا بر آیین دینی در آن می‌گذاشتند

دخمه محلی است که زرتشتیان مردگان خود را بنا بر آیین دینی در آن می‌گذاشتند

دخمه اله‌آباد 10 خوردادماه ۱۳۸۲ خورشیدی با شماره‌ی ثبت ۹۱۳۳ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است

دخمه اله‌آباد 10 خوردادماه ۱۳۸۲ خورشیدی با شماره‌ی ثبت ۹۱۳۳ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است

کنار جاده پیرامون یزد بر بالاى تپه‌های بلند زارچكوه دخمه اله‌آباد ساخته شده است

کنار جاده پیرامون یزد بر بالاى تپه‌های بلند زارچكوه دخمه اله‌آباد ساخته شده است

از وقتی که مردگان را در گورستان دفن کردند دخمه متروک شده است

از وقتی که مردگان را در گورستان دفن کردند دخمه متروک شده است

فرتور از هوشمند یزدانی است.

0114


تاریخ پست:1397/4/3 10:12 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1601

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics