تاریخ پست:1397/4/3 17:12
خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

انجمن زرتشتیان یزدنوبت دوم مجمع همگانی عادی سالیانه‌ی انجمن زرتشتیان یزد در گردش 62 آدینه هشتم تیرماه 1397 خورشیدی برگزار می‌شود.
 مجمع همگانی عادی سالیانه انحمن زرتشتیان یزد در گردش 62 بر اساس قانون و اساسنامه انجمن و به استناد مجوز شماره 2591 به تاریخ هفتم خوردادماه 1397 خورشیدی فرماندار شهرستان یزد که در نوبت نخست به حد نصاب نرسید در ساعت 18 آدینه هشتم تیرماه 1397 خورشیدی در تالاربزرگ‌چمی به نشانی یزد، بلوار بسیج کوچه‌ی مهر تشکیل می‌شود.
دستور جلسه‌ی مجمع همگانی عادی سالیانه‌ی انجمن زرتشتیان به شرح زیر است:
1- گزارش هیات مدیره و بازرس
2- تعیین روزنامه برای درج آگهی‌های انجمن
3- اتخاذ تصمیم در مورد صورت‌های مالی عملکرد سال 1396 خورشیدی
4- تعیین هیات نظارت بر انتخابات گردش 63 انجمن
5- تعیین بازرسان
هیات مدیره‌ی انجمن زرتشتیان یزد گردش 62 از همه‌ی زرتشتیان دارای شرایط در محدوده‌ی جغرافیایی انجمن زرتشتیان یزد درخواست کرد تا در زمان تعیین شده با در دست داشتن کارت ملی و کد پستی در مجمع همگانی شرکت کنند.


تاریخ پست:1397/4/3 17:12 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :803

دیدگاه هموندان

نام : ... زمان : ۴ تیر ۱۳۹۷ _ ۱۰:۳۰:۰۱

چرا بقیه هموندانش خارج از محدوده جغرافیایی انجمن زرتشتیان یزد نمی توانند شرکت کنند؟شاید موضوعی باشد که مربوط به انجمن زرتشتیان یزد باشد!

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استمطالب مرتبط

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics