تاریخ پست:1397/4/5 10:09
خبرنگار امرداد: مهبد فرامرزی

گهنبار میدیوشهمآیین گهنبار میانه‌ی تابستان بزرگ به کوشش گروه «گات‌ها پویان» برگزار می‌شود.

آتشکده‌ی رستم از ساعت 18 آدینه، هشتم تیرماه 1397 خورشیدی میزبان آیین گهنبارخوانی چهره‌ی میدیوشهم است که به کوشش گروه گات‌ها پویان برپا می‌شود.

گفتنی است میدیوشهم به چَم(:معنی) میانه‌ی تابستان بزرگ و دومین چَهره‌ی گهنبار است. هنگامه‌ی این جشن پنج‌روزه در سالنمای رسمی کشور از 8 تا 12 تیرماه است.


تاریخ پست:1397/4/5 10:09 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :889

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics