تاریخ پست:1397/4/5 23:31
آریابرزن غیبی

مجمع عمومی سالیانه نوبت نخست با به حد نصاب نرسیدن شمار شرکت‌کنندگان، امردادماه در نوبت دوم برگزار می‌شود.
مجمع نوبت نخست، سه شنبه پنجم تیرماه 1397 خورشیدی ساعت 17 در آتشکده‌ی کرمان برگزار شد. به شوند (:دلیل) به حد نصاب نرسیدن شمار شرکت‌کنندگان این مجمع به نوبت دوم موکول شد. مجمع عمومی نوبت دوم پنجشنبه چهارم امردادماه 1397 خورشیدی با باشندگی نماینده استانداری کرمان برگزار می‌شود. با نزدیک شدن به پایان دوره‌ی کنونی انجمن گردش 21 ، قرار شد در نوبت دوم هیات رییسه‌ی نظارت بر انتخابات گردش 22 برگزیده شود.

مجمع عمومی سالیانه نوبت نخست با به حد نصاب نرسیدن شمار شرکت‌کنندگان در نوبت دوم برگزار می‌شود

مجمع عمومی سالیانه نوبت نخست با به حد نصاب نرسیدن شمار شرکت‌کنندگان در نوبت دوم برگزار می‌شود

مجمع نوبت نخست، سه شنبه پنجم تیرماه 1397 خورشیدی ساعت 17 در آتشکده برگزار شد

مجمع نوبت نخست، سه شنبه پنجم تیرماه 1397 خورشیدی ساعت 17 در آتشکده برگزار شد

مجمع عمومی نوبت دوم پنجشنبه چهارم امردادماه 1397 خورشیدی

مجمع عمومی نوبت دوم پنجشنبه چهارم امردادماه 1397 خورشیدی برگزار می‌شود

در مجمع دوم نماینده استانداری کرمان باشنده است

در مجمع دوم نماینده استانداری کرمان باشنده است

کیان‌پور کامیاب‌پور، فرنشین انجمن زرتشتیان تهران، از زمان برگزاری مجمع دوم و گزینش هیات نظارت بر انتخابات گفت

کیان‌پور کامیاب‌پور، فرنشین انجمن زرتشتیان تهران، از زمان برگزاری مجمع دوم و گزینش هیات نظارت بر انتخابات گفت

فرتور از آناهیتا طهمورسی زاده است.

0114


تاریخ پست:1397/4/5 23:31 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :788

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics