تاریخ پست:1397/4/6 16:58
خانه‌ی فرهنگ و هنر زرتشتیان برگزار می‌کند

کارگاه آموزشی ویژه‌ی دختران و پسران زرتشتی

خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

خانه‌ی فرهنگ و هنرخانه‌ی فرهنگ و هنر زتشتیان دو کارگاه آموزشی ویژه‌ی دختران و پسران زرتشتی برگزار می‌کند.
دو کارگاه آموزشیِ خانه‌ی فرهنگ و هنر زرتشتیان ویژه‌ی دختران گروه سنی 12 تا 16 سال و پسران گروه سنی 8 تا 12 سال است.

_ دختران گروه سنی 12 تا 16 سال
سومین کارگاه یک‌روزه‌ی خانه‌ی فرهنگ وهنر برای دختران زرتشتی گروه سنی 12تا 16 سال برگزار می‌شود. کارگاه آموزشی یک‌روزه، 24 تیرماه 1397 خورشیدی از ساعت 9 تا 13 و 30 دقیقه در خانه‌ی فرهنگ و هنر برپا می‌شود. دختران زرتشتی در این کارگاه در زمینه‌های گوناگون آموزش می‌بینند. دوستداران باشندگی در کارگاه آموزشی یک‌روزه می‌توانند برای آگاهی بیشتر و نام‌نویسی تا 21 تیرماه با خانه‌ی فرهنگ و هنر تماس بگیرند.

_ پسران گروه سنی 8 تا 12 سال
 دومین کارگاه یک روزه‌ی خانه‌ی فرهنگ و هنر ویژه‌ی پسران زرتشتی گروه سنی 8 تا 12 سال، 12 تیرماه 1397 خورشیدی از ساعت 9 تا 13 و 30 دقیقه با آموزش‌های گوناگون برگزار می‌شود. دوستداران شرکت در این کارگاه تا 11 تیرماه برای نام‌نویسی زمان دارند با خانه‌ی فرهنگ و هنر هماهنگی کنند.

برای آگاهی بیشتر با خانه‌ی فرهنگ و هنر زرتشتیان به شماره‌ی ۸۸۹۴۵۴۸۰ ازساعت ۱۷ تا۲۰ تماس بگیرید.


تاریخ پست:1397/4/6 16:58 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :750

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics