تاریخ پست:1397/4/8 14:54
خبرنگار امرداد: مهبد فرامرزی

دبیرستان فیروزبهرام یاد ارباب کیخسرو شاهرخ و دیگر مدرسه‌سازان دهشمند را گرامی داشت.

آیین گهنبارخوانی برای گرامی‌داشت ارباب کیخسرو شاهرخ و دیگر دهشمندان مدرسه‌ساز بامداد هشتم تیرماه 1397 خورشیدی در دبیرستان و هنرستان فیروزبهرام برگزار شد.

گفتنی است دبیرستان فیروزبهرام به رهنمونی و دستیاری ارباب کیخسرو شاهرخ سال 1311 خورشیدی بنیاد نهاده شد.

فرتور از آناهیتا عبد شریف آبادی است.

0114


تاریخ پست:1397/4/8 14:54 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1134

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics