تاریخ پست:1397/4/8 20:24
خبرنگار امرداد: مهبد فرامرزی

آتشکده‌ی یزد پیش از برآمدن آفتاب هتشمین روز از تیرماه 1397 خورشیدی میزبان آیین واج‌یشت گهنبار میدیوشهم بود.

گهنبار چهره‌ی میدیوشهم‌گاه بنابر سالنمای رسمی کشور از روز 8 تا 12 تیرماه خورشیدی برگزار می‌شود. این گهنبار که به چم(:معنی) میانه‌ی تابستان است همراه با پاسداشت آفرینش آب برپا می‌شود.

زرتشتیان پیش از سپیده‌دم نخستین روز چَهره‌ی گهنبار هم‌آوا با موبدان در آتشکده‌ی شهرشان اوستا می‌خوانند و به پیشواز گهنبار می‌روند که آن را آیین واج‌یشت خوانند.

فرتور از فیروزه منوچهری است.

0114


تاریخ پست:1397/4/8 20:24 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1553

دیدگاه هموندان

نام : یک ايرانی زمان : ۹ تیر ۱۳۹۷ _ ۱۳:۰۵:۳۰

بسیار زیبا و دلنشین بود. همیشه تندرست باشند همه پیروان آیین بهی . زنده باد موبد سروشپور این نگاهبان دین بهی و همچنین همه موبدان گرامی.

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics