تاریخ پست:1397/4/9 12:29
انجمن زرتشتیان اصفهان برگزار کرد

گهنبار میدیوشهم در درِمهر اصفهان

مهشید آتشبند

انجمن زرتشتیان اصفهان آیین گهنبار میدیوشهم، دومین چَهره‌ی از جشن‌های شش‌گانه‌ی گهنبار را گرامی داشت.

این آیین از ساعت 18 آدینه، هشتم تیرماه 1397 خورشیدی با اوستاخوانی موبدان و زرتشتیان اصفهان در درِمهر این شهر برگزار شد.

فرتور رسیده است.

0114


تاریخ پست:1397/4/9 12:29 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1023

دیدگاه هموندان

نام : همایون مهرزاد زمان : ۹ تیر ۱۳۹۷ _ ۲۲:۱۳:۲۷

تندرست و پایدار باشید عزیزان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics