تاریخ پست:1397/4/7 12:58
خبرنگار امرداد: سیاوش نمیرانیان

گهنبار خانه نرگسانجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران دومین چَهره‌ی گهنبار را در دو نوبت گرامی می‌دارد.

آیین گهنبارخوانی چَهره‌ی میدیوشهم (میانه‌ی تابستان) در دو نوبت، ساعت 10 و ساعت 16 آدینه، هشتم تیرماه در خانه‌ی نرگس برگزار می‌شود.

گهنبار چهره‌ی میدیوشهم‌گاه بنابر سالنمای رسمی کشور از روز 8 تا 12 تیرماه خورشیدی برگزار می‌شود. این گهنبار که به چم(:معنی) میانه‌ی تابستان است همراه با پاسداشت آفرینش آب برپا می‌شود.


تاریخ پست:1397/4/7 12:58 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1540

دیدگاه هموندان

نام : محمد زمان : ۸ تیر ۱۳۹۷ _ ۱۳:۲۶:۴۳

به امید روزی که تمامی سنتهای ایرانی و نیاکانی در جای جای ایران زمین برگزار شود

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics