تاریخ پست:1397/4/9 10:18
خبرنگار امرداد: مهبد فرامرزی

سازمان جوانان زرتشتی (فروهر) همزمان با برگزاری گهنبار میدیوشهم در نخستین روز این چَهره، تیرگان را جشن گرفت.

کوشک ورجاوند (وابسته به سازمان فروهر) از بامداد آدینه، هشتم تیرماه 1397 خورشیدی میزبان زرتشتیانی بود که برای برگزاری جشن تیرگان و آیین گهنبارخوانی گرد هم آمده بودند.

از پسین این روز آیین گهنبار میدیوشهم به کوشش سازمان فروهر برگزار شد. 

در روز جشن تیرگان زرتشتیان دستبندی از هفت رشته رنگی نخی بدست میکنندوآرزویی در دل کرده ودر روز باد تقویم زرتشتی آنرا به آب روان و یا باد میسپارند

در روز جشن تیرگان زرتشتیان دستبندی از هفت نخ رنگی به دست می‌بندند و آرزویی در دل کرده و در روز باد (بنابر گاه‌شمار زرتشتیان) آن را به آب روان و یا باد می‌سپارند. این دستبند را تیر و باد گویند

 

آبریزان یکی از آیین‌های جشن تیرگان است

آبریزان یکی از آیین‌های جشن تیرگان است

همزمان با جشن تیرگان آیین گهنبارخوانی چَهره‌ی میدیوشهم به کوشش سازمان فروهر برگزار شد

همزمان با جشن تیرگان آیین گهنبارخوانی چَهره‌ی میدیوشهم به کوشش سازمان فروهر برگزار شد

 موبد پریا ماوندی که از فلسفه‌ی دینی و استوره‌ای جشن تیرگان و آرش کمانگیر سخن گفت

 موبد پریا ماوندی که از فلسفه‌ی دینی و استوره‌ای جشن تیرگان و آرش کمانگیر سخن گفت

همزمان با جشن تیرگان آیین گهنبارخوانی چَهره‌ی میدیوشهم با اوستا خوانی موبد راشبن جهانگیری و موبد پریا ماوندی خوانده شد

همزمان با جشن تیرگان آیین گهنبارخوانی چَهره‌ی میدیوشهم با اوستا خوانی موبد راشین جهانگیری و موبد پریا ماوندی خوانده شد 

موبد ماوندی دو شاخه‌ی مورد را به نشانه‌ی باور به پیام‌آوری اشوزرتشت بالا می‌برد و هنگام آن واژه‌ی اوستایی «ویسپوخاترم» را به زبان می‌آورد

موبد ماوندی دو شاخه‌ی مورد را به نشانه‌ی باور به پیام‌آوری اشوزرتشت بالا می‌برد و هنگام آن واژه‌ی اوستایی «ویسپوخاترم» را به زبان می‌آورد

ازسمت راست: رستم خسرویانی فرنشین انجمن زرتشتیان تهران، اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان در مجلس

از راست: رستم خسرویانی فرنشین انجمن زرتشتیان تهران، اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان در مجلس

پریوش خدادادی از هموندان سازمان فروهر

پریوش خدادادی از هموندان سازمان فروهر

قندی سبزی برای سپاسداری پیشکش شد به موبدان

قندی سبزی برای سپاسداری پیشکش شد به موبدان

سیاوش بنداریان‌زاده، فرنشین سازمان فروهر

سیاوش بنداریان‌زاده، فرنشین سازمان فروهرپخش آجیل لرک (هفت میوه‌ی خشک) گهنبار میان باشندگان
پخش آجیل لرک (هفت میوه‌ی خشک) گهنبار میان باشندگان

بستن دست‌بند تیروباد به یاد آرش کمانگیر
بستن دست‌بند تیروباد به یاد آرش کمانگیر

فرتور ازهمایون مهرزاد است.

1393


تاریخ پست:1397/4/9 10:18 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :3535

دیدگاه هموندان

نام : یک ايرانی زمان : ۹ تیر ۱۳۹۷ _ ۱۲:۵۲:۵۵

باز هم سپاس از همایون مهرزاد . در فرتورها ، جای موبدان: فیروزگری و سروشپور ، خالی است .

نام : همكيش زمان : ۹ تیر ۱۳۹۷ _ ۱۴:۲۸:۵۴

دهمین سال برگزاری آیین گهنبارخوانی چهره میدیوشهم گاه را که در کوشک ورجاوند و به همت کمیسیون چنبره سازمان فروهر برپا شده است، را به همه همکیشان تبریک و شاباش عرض می نماییم. تندرست و دلشاد باشید.

نام : همكيش زمان : ۱۰ تیر ۱۳۹۷ _ ۲۳:۰۱:۲۹

گهنبار کوشک یکی از پرجمعیت ترین گهنبارهای زرتشتیان است. و همزمانی آن در پسین جشن تیرگان بسیار پسندیده و باعث همازوری هر چه بیشتر همکیشان است. دست همه دست اندکاران درد نکنه . خداقوت

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics