تاریخ پست:1397/4/10 20:1
گزارش تصویری از همایشگاه مارکار

شادی کودکان زرتشتی به خجستگی جشن تیرگان

خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

کودکان زرتشتی به خجستگی جشن تیرگان یک روز شاد را در همایشگاه مارکار تهران‌پارس گذراندند.
جشن تیرگان ویژه‌ی کودکان زرتشتی یکشنبه، 10 تیرماه 1397خورشیدی به کوشش مربیان مهدکودک دکتر بهرام پرورش برگزار شد. در این روز کودکان با برگزاری آیین آبریزگان به شادی پرداختند.
گفتنی است جشن تیرگان بنابر گاه‌شمار زرتشتیان روز تیر از ماه تیر (برابر با 10 تیرماه خورشیدی) برگزار می‌شود.

کودکان زرتشتی به کوشش مربیان مهد کودک پرورش جشن تیرگان و آبریزگان را با آب‌پاشی به شادی برگزار کردند

یکی از آیین‌های این جشن، بستن دستبند «تیروباد» به یاد جانسپاری آرش کمانگیر و همراه با آرزوهای خوب است‌یکی از آیین‌های این جشن، بستن دستبند «تیروباد» به یاد جانسپاری آرش کمانگیر و همراه با آرزوهای خوب است‌

یکی از آیین‌های این جشن، بستن دستبند «تیروباد» به یاد جانسپاری آرش کمانگیر و همراه با آرزوهای خوب است‌

کودکان زرتشتی یکشنبه دهم تیرماه جشن تیرگان را در مارکار تهرانپارس برگزار کردند

کودکان زرتشتی یکشنبه دهم تیرماه 1397 خورشیدی جشن تیرگان را در مارکار تهرانپارس برگزار کردند

کودکان زرتشتی با برگزاری آیین نیایش جشن تیرگان را آغاز کردند

کودکان زرتشتی با برگزاری آیین نیایش جشن تیرگان را آغاز کردند

دستبند «تیروباد» از هفت نخ رنگی بافته شده است که روز تیرایزد از ماه تیر،در گاهشمار زرتشتی به دست می‌بندند و 19 تیرماه برابر با باد ایزد از ماه تیر به باد یا آب روان می‌سپارند

فرتور رسیده است.

0114

 


تاریخ پست:1397/4/10 20:1 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1478

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics