تاریخ پست:1397/4/11 13:15
زرتشتیان آمریکا برگزار کردند

گهنبار میانه‌ی تابستان در کلیسای شهر کرکلند

آتوسا مندگاری

زرتشتیان کرکلند آمریکا آیین گهنبارخوانی چَهره‌ی میدیوشهم را در کلیسای این شهر برگزار کردند.

این آیین آدینه، هشتم تیرماه ۱۳۹۷ خورشیدی همزمان با نخستین روز از این چهره‌ی گهنبار با اوستاخوانی موبد جمشید پوراسفندیاری برگزار شد.

سخنرانی فریبرز رهنمون درباره‌ی فلسفه‌ی گهنبار میدیوشهم (میانه تابستان) و گات‌ها (سروده‌های زرتشت) بخش‌هایی از این برنامه بود.

همچنین انجمن زرتشتیان سیاتل از ایرج سلامتی برای کوشش‌های وی در برگزاری این گهنبار سپاس‌گزاری کرد.

پایان‌بخش برنامه پذیرایی با دهش نیک‌اندیشان بود.

زرتشتیان کرکلند آمریکا آیین گهنبارخوانی چَهره‌ی میدیوشهم را در کلیسای این شهر برگزار کردند

زرتشتیان کرکلند آمریکا آیین گهنبارخوانی چَهره‌ی میدیوشهم را در کلیسای این شهر برگزار کردند

آیین اوستاخوانی گهنبار میانه‌ی تابستان در شهر کرکلند آمریکا بر دوش موبد جمشید پوراسفندیاری بود

آیین اوستاخوانی گهنبار میانه‌ی تابستان در شهر کرکلند آمریکا بر دوش موبد جمشید پوراسفندیاری بود

این آیین آدینه، هشتم تیرماه ۱۳۹۷ خورشیدی همزمان با نخستین روز از این چهره‌ی گهنبار برگزار شد

این آیین آدینه، هشتم تیرماه ۱۳۹۷ خورشیدی همزمان با نخستین روز از این چهره‌ی گهنبار برگزار شد

موبد جمشید پوراسفندیاری در حال خواندن اوستای گهنبار میانه‌ی تابستان در کلیسای شهر کرکلند آمریکا

موبد جمشید پوراسفندیاری در حال خواندن اوستای گهنبار میانه‌ی تابستان در کلیسای شهر کرکلند آمریکا

موبد جمشید پوراسفندیاری در حال خواندن اوستای گهنبار میانه‌ی تابستان در کلیسای شهر کرکلند آمریکا

موبد جمشید پوراسفندیاری در حال خواندن اوستای گهنبار میانه‌ی تابستان

انجمن زرتشتیان کرکلند آمریکا آیین گهنبارخوانی چَهره‌ی میدیوشهم را در کلیسای این شهر برگزار کرد

انجمن زرتشتیان کرکلند آمریکا آیین گهنبارخوانی چَهره‌ی میدیوشهم را در کلیسای این شهر برگزار کرد

انجمن زرتشتیان سیاتل از ایرج سلامتی برای کوشش‌های وی در برگزاری این گهنبار سپاس‌گزاری کرد

انجمن زرتشتیان سیاتل از ایرج سلامتی برای کوشش‌های وی در برگزاری این گهنبار سپاس‌گزاری کرد

سپاس‌گزاری انجمن زرتشتیان سیاتل از فریبرز رهنمون برای کوشش‌های وی در برگزاری گهنبار میانه‌ی تابستان در کلیسای کرکلند آمریکا

سپاس‌گزاری انجمن زرتشتیان سیاتل از فریبرز رهنمون برای کوشش‌های وی در برگزاری گهنبار میانه‌ی تابستان در کلیسای کرکلند آمریکا

سخنرانی فریبرز رهنمون درباره‌ی فلسفه‌ی گهنبار میانه‌ی تابستان در کلیسای شهر کرکلند آمریکا

سخنرانی فریبرز رهنمون درباره‌ی فلسفه‌ی گهنبار میانه‌ی تابستان در کلیسای شهر کرکلند آمریکا

فرتور از آتوسا مندگاری است.

0114 


تاریخ پست:1397/4/11 13:15 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1225

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics