تاریخ پست:1397/4/13 7:11
خبرنگار امرداد: مهبد فرامرزی

گروهی از زرتشتیان تهران برای برپایی آیین گهنبار چَهره‌ی میدیوشهم در آتشکده‌ی رستم‌باغ گردهم آمدند.

آیین گهنبارخوانی چَهره‌ی میدیوشهم (میانه‌ی تابستان) سه‌شنبه، ۱۲ تیرماه ۱۳۹۷ خورشیدی در آتکشده‌ی مجتمع رستم‌باغ تهران‌پارس برگزار شد. گفتنی است که این آیین پیشتر نیز در روز هشتم تیرماه در همین جایگاه برگزار شده بود. 

 آتشکده‌ی مجتمع رستم‌ باغ

 آتشکده‌ی مجتمع رستم‌ باغ

 

در ورود جنوبی آتشکده رستم باغ

در ورود جنوبی آتشکده رستم باغ

قفسه‌ی کتاب‌های اوستا در درون آتشکده‌ی رستم‌ باغ

قفسه‌ی کتاب‌های اوستا در درون آتشکده‌ی رستم‌ باغ

موبد شهریار نیروی‌سنگی اوستاخوانی آیین گهنبار میدیوشهم‌گاه در آتشکده‌ی رستم‌باغ را بر دوش داشت

موبد شهریار نیروسنگی اوستاخوانی آیین گهنبار میدیوشهم‌گاه در آتشکده‌ی رستم‌باغ را بر دوش داشت

سفره‌ی گهنبار میدیوشهم‌گاه در آتشکده‌ی رستم‌باغ

 بالا بردن یک  انگشت به معنای باور یکتایی خداوند (آفرینامی) میباشد

 بالا بردن یک  انگشت به معنای باوریکتایی خداوند (آفرینامی) میباشد

بالا بردن دوانگشت به معنای باور یکتایی خداوند و پیامبری اشوزرتشت (ویسپوخاترم)میباشد

آتش همآزوری بین باشندگان گردانده میشود

آتش همآزوری بین باشندگان گردانده میشود

نیایش اوستای برساد در پایان گهنبار

نیایش اوستای برساد در پایان گهنبار 

در پایان گهنبارآتشکده رستم باغ لُرک(آجیل هفت میوه خشک) از باشندگان پذیرایی میشود

در پایان گهنبار لُرک(آجیل هفت میوه خشک) از باشندگان پذیرایی میشود

در پایان آیین باشندگان دهش‌های خود را صندوق‌های یاری‌رسانی انداختند

در پایان آیین باشندگان دهش‌های خود را صندوق‌های یاری‌رسانی انداختند

فرتور از همایون مهرزاد است.

1393


تاریخ پست:1397/4/13 7:11 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1396

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی است بله

برای ثبت دیدگاه عبارت امنیتی تصویررو به رو را وارد کنید.هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics