تاریخ پست:1397/4/16 14:40
خبرنگار امرداد: مهبد فرامرزی

میانه‌های تیرماه امسال نیز در پشت کوه‌ها و تپه‌های روستای زرجوع یزد زرتشتیان گرد هم آمدند تا در هنگامه‌ی زیارت پیرانگاه پارس بانو به نیایش با پروردگار خود بپردازند؛ پیرانگاهی که در دامنه‌ی كوهي نزديك جنوب شهر عقدا (112 كيلومتري جنوب باختری شهر يزد) جای دارد و هنگامه‌ی زیارت آن از 13 تا 17 تیرماه خورشیدی است.

خادم پیر پارس بانو

خادم پیر پارس بانو

گروهی از زرتشتیان روبه‌روی در ورودی پیر پارس بانو

گروهی از زرتشتیان روبه‌روی در ورودی پیر پارس بانو 

گروهی از زرتشتیان در حال نیایش درون پیرانگاه پارس بانو

گروهی از زرتشتیان در حال نیایش درون پیرانگاه پارس بانو

گروهی از زرتشتیان در حال نیایش درون پیرانگاه پارس بانو

گروهی از زرتشتیان در حال نیایش درون پیرانگاه پارس بانو

روشن کردن شمع در حال نیایش درون پیرانگاه پارس بانو

روشن کردن شمع در حال نیایش درون پیرانگاه پارس بانو

بانوان با پوشش‌های رنگارنگ زرتشتی در زیارتگاه پارس بانو
بانوان با پوشش‌های رنگارنگ زرتشتی در زیارتگاه پارس بانوبانوان با پوشش‌های رنگارنگ زرتشتی در زیارتگاه پارس بانو


نو کردن کمربند کُشتی در حال نیایش درون پیرانگاه پارس بانو

نو کردن کمربند کُشتی در حال نیایش درون پیرانگاه پارس بانو

گروهی از زرتشتیان در حال نیایش درون پیرانگاه پارس بانو

گروهی از زرتشتیان در حال نیایش درون پیرانگاه پارس بانو

گروهی از زرتشتیان در حال نیایش درون پیرانگاه پارس بانو

گروهی از زرتشتیان در حال نیایش درون پیرانگاه پارس بانو

فرتور از سرور دهموبد است.

0114


تاریخ پست:1397/4/16 14:40 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :3174

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics