تاریخ پست:1397/4/16 12:00
خبرنگار امرداد: مهبد فرامرزی

در ورودی نیایشگاه شاه‌ورهرام ایزدروز فرخنده‌ی ورهرام‌ایزد این بار در گرماگرم تیرماه فرا خواهد رسید و بار دیگر زرتشتیان تهران در نیایشگاه شاه‌ورهرام‌ایزد گرد هم می‌آیند تا آیین نیایش پروردگار را به جای آورند.

آیین نیایش همگانی به فرخندگی روز ورهرام‌ایزد از ساعت 19 و 30 دقیقه‌ی یکشنبه، 17 تیرماه 1397 خورشیدی در نیایشگاه شاه‌ورهرام ایزد تهران برگزار می‌شود.

از زرتشتیان علاقمند به باشندگی در آیین نو کردن کشتی خواسته شده است تا ساعت 19 و 15 دقیقه در نیایشگاه باشنده باشند.


تاریخ پست:1397/4/16 12:00 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :874

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics