تاریخ پست:1397/4/17 11:19
خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

بار دیگر گروه کر کانون دانشجویان زرتشتی شکل می‌گیردکانون دانشجویان زرتشتی از هنرمندان و هنرجویان  در راستای برپایی گروه کُر دعوت به همراهی کرد.
کانون دانشجویان زرتشتی به آگاهی رساند، بار دیگر گروه کـُر کانون دانشجویان زرتشتی برپا می‌شود. در همین راستا از هنرمندان در برپایی این گروه دعوت به همراهی شده است.
استاد و رهبر گروه کُر کانون دانشجویان زرتشتی جلال برآبادی است. وی پیشینه‌ی 23 سال تدریس و رهبری چندین ارکستر را در رزومه خود دارد.
هنرجویانی که خواهان پیوستن به گروه کـُر کانون دانشجویان زرتشتی هستند می‌توانند از تاریخ ١٩ تا ٢١ تیرماه 1397 خورشیدی با کانون دانشحویان زرتشتی به شماره های ۶۶٧٠۶۴١٩ و یا ۶۶٧۴۴۶٧٠ تماس بگیرند.


تاریخ پست:1397/4/17 11:19 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :631

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics