تاریخ پست:1397/4/19 0:12
خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

انتخابات داخلی انجمن موبدان برگزار شدهیات رییسه‌ی انجمن موبدان تهران یکشنبه 17 تیرماه 1379 خورشیدی برگزیده شدند.
موبد اردشیر خورشیدیان به عنوان فرنشین انجمن موبدان تهران برگزیده شد و دیگر هموندان هیات رییسه‌ی انجمن موبدان به ترتیب زیر گزینش شدند:
موبد مهربان پولادی، جانشین فرنشین
موبد رشید خورشیدیان، خزانه‌دار
موبد سهراب هنگامی، دبیر
موبد مهربان فیروزگری، موبد کیخسرو مزدیسنی و گوهربانو ورهرامی هموندان اصلی هیات مدیره هستند.
گفتنی است، دوره‌ی مدیریت انجمن موبدان سه ساله است و یکم تیرماه 1397 خورشیدی با برگزاری انتخابات هموندان تازه‌ای مدیریت روحانی هازمان زرتشتی را بر دوش گرفتند . تا زمان تایید هیات مدیره‌ی جدید از سوی وزارت کشور و صدور پروانه‌ی آغاز به کار آنها، موبد اردشیر خورشیدیان، موبد مهربان فیروزگری، موبد سهراب هنگامی و موبد پدرام سروش‌پور، هموندان هیات رییسه‌ی کنونی به فعالیت ادامه می‌دهند.


تاریخ پست:1397/4/19 0:12 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :906

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics