تاریخ پست:1397/4/19 12:6
خبرنگار امرداد: مهبد فرامرزی

به باد سپردن دستبند تیر و بادامروز با فرا رسیدن روز بادایزد از ماه تیر هنگام به باد سپردن دستبندهای تیر و باد همراه با آروزهای نیک نیز فرا رسید.

زرتشتیان بنابر آیین دیرین نیاکان خود دستبندهایی که از هفت رشته نخ رنگی بافته شده و تیر و باد نام دارد را در روز تیر از ماه تیر برابر با جشن تیرگان (10 تیرماه خورشیدی) بر دست می‌بندند و امروز 19 تیرماه خورشیدی که در گاه‌شمار زرتشتیان «باد» نام دارد این دستبندها را از دست رها کرده و همراه با آرزوهای نیک به باد می‌سپارند.

همراه با باز کردن دستبندهای تیر و باد چکامه‌ی زیر خوانده می‌شود:

تیر برو باد بیا  /  اندوه برو شادی بیا

رنج برو روزی بیا  /  خوشه‌ی مُرواری بیا

زرتشتیان برابری نام روز و ماه در گاهشمار خود را جشن می‌گیرند که تیرگان یکی از این جشن‌های ماهیانه است. درباره‌ی سرچشمه‌ی تاریخی این جشن دو روایت هست؛ یکی به تیر انداختن آرش در روزگار منوچهرشاه و جان سپردن او برای تعیین مرزهای ایران و توران در روز تیر از ماه تیر باز می‌گردد. روایت دیگر به روزگار فیروز، شاه ساسانی، بازمی‌گردد که پس از هشت سال خشکسالی با نیایش‌های مردم باران بارید و ایران‌زمین از خشکسالی رهایی یافت و مردم تیرگان را جشن گرفتند.


تاریخ پست:1397/4/19 12:6 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1115

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics