تاریخ پست:1397/4/21 20:39
خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

کودکان زرتشتی گروه سنی۳ تا ۷ سال یک روز شاد را در میان عروسک‌ها تجربه کردند.
کودکان زرتشتی از موزه عروسک‌ها بازدید کردند. آنها با شرکت در کارگاه آموزشی با فرهنگ و پوشش مردمان ایران‌ زمین و دیگر کشورهای جهان آشنا شدند. عروسک‌های گردآوری شده در این مجموعه هرکدام به‌ گونه‌ای نماد و نماینده‌ی فرهنگ کشور یا قوم خود هستند.
بازدید یک‌روزه‌ چهارشنبه 20 تیرماه 1397 خورشیدی با هماهنگی مهدکودک دکتر بهرام پرورش ( وابسته به انجمن زرتشتیان تهران) برگزار شد. 

کودکان زرتشتی گروه سنی۳ تا ۷ سال یک روز شاد را در میان عروسک‌ها تجربه کردند

کودکان زرتشتی گروه سنی۳ تا ۷ سال یک روز شاد را در میان عروسک‌ها تجربه کردند

با شرکت در کارگاه آموزشی با فرهنگ و پوشش مردمان ایران‌ زمین و دیگر کشورهای جهان آشنا شدند

کودکان زرتشتی با شرکت در کارگاه آموزشی با فرهنگ و پوشش مردمان ایران‌ زمین و دیگر کشورهای جهان آشنا شدند

عروسک‌های گردآوری شده در این مجموعه هرکدام به‌ گونه‌ای نماد و نماینده‌ی فرهنگ کشور یا قوم خود هستند

عروسک‌های گردآوری شده در این مجموعه هرکدام به‌ گونه‌ای نماد و نماینده‌ی فرهنگ کشور یا قوم خود هستند

کودکان زرتشتی با پوشش مردمان دیگر کشورها آشنا شدند

کودکان زرتشتی با پوشش مردمان دیگر کشورها آشنا شدند

بازدید یک‌روزه‌ با هماهنگی مهدکودک دکتر بهرام پرورش ( وابسته به انجمن زرتشتیان تهران) چهارشنبه 20 تیرماه 1397 خورشیدی برگزار شد

بازدید یک‌روزه‌ با هماهنگی مهدکودک دکتر بهرام پرورش چهارشنبه 20 تیرماه 1397 خورشیدی برگزار شد

فرتور رسیده است.

0114


تاریخ پست:1397/4/21 20:39 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :763

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی است بله

برای ثبت دیدگاه عبارت امنیتی تصویررو به رو را وارد کنید.هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics