تاریخ پست:1397/5/9 12:22
همزمان با گهنبار پیته‌شهم برگزار می‌شود

تور گردشگری به مقصد کوشک ورجاوند گیلان

خبرنگار امرداد: مهبد فرامرزی

کوشک ورجاوند گیلانکمیسیون مددکاری انجمن زرتشتیان کرج به خجستگی گهنبار چَهره‌ی پیته‌شهم تور گردشگری به مقصد گیلان برگزار می‌کند.

کوشک ورجاوند گیلان از ۲۱ تا ۲۳ شهریورماه به مدت ۲ شب و ۳ روز میزبان این تور است که برنامه‌های گوناگونی همچون برگزاری گهنبار پیته‌شهم (پایان تابستان)، گشت دریایی، برگزاری مسابقه و برنامه‌های شاد در این مدت برگزار می‌شود.

زرتشتیان علاقه‌مند برای نام‌نویسی در این تور می‌توانند با بانوگشسب خسرویانی (تیراندازی) به شماره‌ی ۰۹۰۱۷۵۸۳۳۵۶ و آرمیتا جمشیدی (زنده‌نوش) به شماره‌ی ۰۹۰۱۷۵۸۳۳۵۷ تماس بگیرند.

این تور گردشگری ویژه‌ی زرتشتیان است.


تاریخ پست:1397/5/9 12:22 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1047

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی است بله

برای ثبت دیدگاه عبارت امنیتی تصویررو به رو را وارد کنید.هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics