تاریخ پست:1397/5/21 8:9
خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

نوبت نخست مجمع همگانی انجمن زرتشتیان کرجآگهی دعوت نوبت نخست مجمع همگانی عادی سالیانه انجمن زرتشتیان کرج منتشر شد.

برپایه‌ی آگاهی‌رسانی گردش دهم انجمن زرتشتیان کرج، مجمع همگانی عادی سالیانه انجمن زرتشتیان کرج پنجشنبه یکم شهریورماه 1397 خورشیدی ساعت 18 در خانه دولت (تالار مهرداد) برگزار می‌شود.

دستور جلسه مجمع عادی سالیانه انجمن زرتشتیان کرج به شرح زیر است:

1-  استماع گزارش هیات مدیره گردش دهم و بازرسان قانونی

2-  بررسی و تصویب ترازنامه سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1396 خورشیدی

3-  انتخاب بازرسان 2 نفر اصلی و 1 نفر علی البدل برای مدت یک سال

4- انتخاب اعضا اصلی و علی البدل هیات مدیره، (7 نفر اصلی و 2 نفر علی البدل)

4-  سایر مواردی که در صلاحیت مجمع همگانی می باشد.

شرایط انتخاب شوندگان به شرح زیر است:

1-  استوار به آیین زرتشتی و تبعه ایران

2-  ساکن کرج و دارای کارت شناسایی انجمن زرتشتیان کرج

3-  پذیرفتن مفاد اساسنامه انجمن زرتشتیان کرج

4-  پایبندی به نظام جمهوری اسلامی ایران

5-  عدم محرومیت از حقوق اجتماعی و عدم شناخته شدن به بدکاری و نابخردی

6-  داشتن حداقل 25 سال تمام

شرایط انتخاب کنندگان به شرح زیر است:

1-  ساکن کرج و دارای کارت شناسایی انجمن زرتشتیان کرج

2-  داشتن حداقل 16 سال تمام

زرتشتیان ساکن کرج که مایل  به احراز عنوان  هموندی هیات‌مدیره و یا بازرسان انجمن زرتشتیان کرج هستند، تا 3 روز پیش از آغاز انتخابات زمان دارند تا با نوشتن یک برگ درخواست و ضمیمه یک برگ رونوشت شناسنامه، آمادگی خود را به این انجمن اعلام کنند.


تاریخ پست:1397/5/21 8:9 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :598

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics