تاریخ پست:1397/5/23 13:46
خبرنگار امرداد: مهبد فرامرزی

آیین سی‌روزه‌ی واپسین نسا‌سالار برج خاموشان، روانشاد شهریار بمان فرودی قاسم‌آبادی با باشندگی پرشور زرتشتیان یزد برگزار شد.

آرامگاه زرتشتیان یزد که روانشاد فرودی واپسین سال‌های زندگی خود را با خدمت به هازمان(:جامعه) زرتشتی در آن‌جا گذارند در روز 22 امردادماه 1397 خورشیدی میزبان این آیین بود.

روانشاد شهریار فرودی تا هنگامی که هنوز درگذشتگان زرتشتی به روش دخمه‌گذاری در یزد دفن می‌شدند «نساسالار» دخمه‌ی تاریخی یزد، ملقب به برج خاموشان، بود. نساسالار کسی است که درگذشتگان را پس از انجام آداب مربوطه، بالای تپه و به داخل دخمه‌ها می‌برد. پس از آن‌که دفن مردگان زرتشتی به شیوه‌ی خاک‌سپاری دگرگون شد وی خدمت خود به هازمان زرتشتی را در آرامگاه زرتشتیان یزد آغاز کرد و کارمند بازنشسته‌ی این مکان بود.

روانشاد شهریار فرودی بامداد 25 تیرماه 1397 خورشیدی، به شوند پیرسالی در 94 سالگی در خانه‌ی شخصی خود درگذشت. 

اوستاخوانی موبدان در آیین سی‌روزه‌ی شادروان شهریار فرودی، واپسین نساسالار برج خاموشان

اوستاخوانی موبدان در آیین سی‌روزه‌ی شادروان شهریار فرودی، واپسین نساسالار برج خاموشان

سخنرانی سپنتا نیکنام، فرنشین انجمن زرتشتیان یزد در آیین سی‌روزه‌ی روانشاد شهریار فرودی

سخنرانی سپنتا نیکنام، فرنشین انجمن زرتشتیان یزد در آیین سی‌روزه‌ی روانشاد شهریار فرودی

پخش شدن فیلمی از زندگی‌نامه‌ی شادروان شهریار فرودی، واپسین نساسالار دخمه‌ی زرتشتیان

پخش شدن فیلمی از زندگی‌نامه‌ی شادروان شهریار فرودی، واپسین نساسالار دخمه‌ی زرتشتیان

سخنرانی موبد مهربان آفرین در آیین سی‌روزه‌ی شادروان شهریار فرودی

سخنرانی موبد مهربان آفرین در آیین سی‌روزه‌ی شادروان شهریار فرودی

فرتور از فریدون فرودی است.

0114


تاریخ پست:1397/5/23 13:46 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1408

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics