تاریخ پست:1397/5/24 14:20
نشت یک‌صدوبیست‌ودوم انجمن زرتشتیان تهران

مرمت دبیرستان فیروز بهرام به کوشش سازمان میراث فرهنگی

خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

گزارش یک‌صدوبیست‌و سوم انجمن زرتشتیان تهراننشست یکصدوبیست‌ودوم انجمن زرتشتیان تهران با نزدیک شدن به بازگشایی مدارس به گزارش از  روند گزینش پیمانکار سرویس مدارس شش‌گانه‌ی زرتشتیان و بازسازی دبیرستان فیروزبهرام به کوشش پژوهشکده‌ی سازمان میراث فرهنگی پرداخت.

یکصدوسی‌و هشتمین و نهمین جلسه‌ی کمیسیون خدمات در تاریخ 15 و 22 امردادماه 1397 خورشیدی برگزار شد:

 • با کارکرد مسوولان درمانگاه یگانگی در تیرماه 1397 به مبلغ 70 میلیون و 64 هزار ريال موافقت شد.
 • با فاکتورهای درمانگاه یگانگی که از داروخانه‌ی  داریوش از تاریخ در7 تیرماه 1397 خورشیدی خریداری شده است جمعا با مبلغ 10 میلیون و 279 هزار ريال موافقت شد
 • با دستمزد کارگران پاکشور و هزینه‌ی بنزین در آرامگاه قصرفیروزه در تیرماه 1397 جمعا به مبلغ 115 میلیون و 750 هزار ريال موافقت شد.
 • با سقف مبلغ 25 میلیون ريال بابت کولر قابل حمل برای پذیرشگاه پارسایی موافقت شد.

فرشاد فرهی‌فر هموند کمیسیون ساختمان گزارش  از بازدید بنای پذیرشگاه پارسایی ارایه داد و به شوند (:دلیل) امکان‌پذیر نبودن نصب کولر آبی اشاره کرد و گفت: سازه‌ی ساختمان پذیرشگاه پارسایی بسیار قدیمی است و سقف اتاق‌ها پنکه سقفی نصب شده و با توجه به فرسودگی ایوان و ضخامت دیوارها امکان کانال‌کشی کولر آبی وجود ندارد. اتاق‌های طبقه بالا گرم است و تصمیم بر این شده که در روزهایی که مسافران در طبقه بالا اقامت می‌کنند کولر قابل حمل در اختیارشان قرار داده شود.

دو گزارش کمیسیون خدمات:

 •  دکتر فرهنگ سلامتی از 15 امردادماه 1397 خورشیدی در روزهای  دوشنبه و پنجشنبه صبح به انجام خدمات دندان‌پزشکی در درمانگاه یگانگی مشغول شده است.
 • مهردخت شهریاری، فرنشین کمیسیون خدمات انحمن زرتشتیان تهران از روند برگزاری مناقصه‌ی سرویس مدارس زرتشتیان گزارش داد. متن کامل گزارش را می‌توانید از اینجا بخوانید.

مصوبات کمیسیون فرهنگی:

 • با پرداخت حق‌الزحمه‌ی دبیر دینی مدرسه‌ی گشتاسب در سه ماه فروردین و اردیبهشت و خوردادماه 1397 خورشیدی به مدت 18 ساعت در هفته موافقت گردید.
 • با پرداخت مبلغ 2 میلیون و 180 هزار ريال بابت هزینه‌های جشن روز ادبیات کودک و نوجوان در خانه‌ی فرهنگ‌وهنر مورخ 21 تیرماه 1397 خورشیدی طبق فاکتورها موافقت می‌شود.
 • با توجه به مصوبه‌ی پرداخت 6 میلیون ریالی کمک هزینه‌ی جام ایران‌دخت در سال 1395 حورشیدی، با پرداخت 10 میلیون ريال در سال 1397 به انجمن زرتشتیان نصرت‌آباد موافقت شد.
 • هزینه‌های آدریان بزرگ از فروردین تا پایان تیرماه 1397 خورشیدی به مبلغ 16 میلیون و 640 هزار ريال مورد تایید است.
 • مبلغ 30 میلیون ريال متمم مصوبه‌ی 7 خوردادماه 1397 خورشدی مبنی بر تعویض پنجره‌های نمای بیرونی شرقی آدریان تهران مورد تایید قرار گرفت.

گزارش کمیسیون فرهنگی:

از سوی سازمان میراث فرهنگی مرمت ایوان جنوبی دبیرستان فیروزبهرام آغاز شده و هزینه‌ی برآورد شده‌ی آن حدود 495 میلیون ريال است که از سوی سازمان میراث فرهنگی پرداخت می‌شود. تجهیز کارگاه، لایه‌برداری نمای ایوان جنوبی، جمع‌آوری نخاله، برداشت لایه‌ی رنگ از سطوح در و پنجره و پاک‌سازی و ترمیم چوب‌ها و پوشش حفاظتی سطح و تقویت اتصالات و یکنواختی چوب‌ها از شرح و جزییات این خدمات است.

 
نشست یکصدونهم کمیسیون مالی و بودجه در تاریخ پانزدهم امردادماه 1397 خورشیدی  در محل انجمن برگزار شد و موارد زیر مصوب گردید:

 1.  تصویب پرداخت مبلغ 17 میلیون و105 هزار و 250 ريال مربوط به مسوول فنی صبح درمانگاه و مبلغ 52 میلیون و 958 هزار و 750 ريال مربوط به مسوول فنی پسین درمانگاه یگانگی بر اساس گزارش حسابداری و تایید مسوولان فنی و مصوب 15 امردادماه 1397 کمیسیون خدمات مربوط به تیرماه 1397.
 2. تسویه پرداخت 5 میلیون و 500 هزار ريال بابت چاپ 10 هزار برگ سر نسخه‌ی درمانگاه فاکتور چاپخانه‌ی فروهر مصوب 25 تیرماه 1397 کمیسیون خدمات.
 3. تسویه‌ی پرداخت مبلغ یک میلیون و 500 هزار ریال بابت چاپ کارت سرویس مدارس تعداد 700 عدد فاکتور چاپخانه‌ی فروهر مصوب 8 امردادماه 1397 کمیسیون خدمات.
 4. تسویه‌ی مبلغ یک میلیون و 250 هزار ریال بابت تعمیرات تجهیزات درمانگاه یگانگی در وجه تجهیزات مهندس رضایی و 2 میلیون و 922 هزار و 200 ريال اقلام دارویی از داروخانه‌ی داریوش کلا سه فقره صورت‌حساب جمعا به مبلغ 4 میلیون و 173 هزار و 300 ريال مصوب 25 تیرماه 1397 کمیسیون خدمات
 5. تسویه‌ی پرداخت مبلغ 14 میلیون و 43 هزار ريال بابت دو فقره صورت‌حساب داروخانه‌ی داریوش خرید اقلام دارویی برای درمانگاه مصوب 8 امردادماه 1397 کمیسیون خدمات.
 6. تسویه‌ی پرداخت مبلغ 3 میلیون و 270 هزار ريال برای خرید پیامک مصوب 25 تیرماه 1397 کمیسیون روابط عمومی.
 7. تسویه‌ی پرداخت مبلغ 13 میلیون و 231 هزار و 145 ريال بابت هزینه‌های متفرقه و صبحانه و نهار مهدکودک پرورش در اردیبهشت‌ماه 1397 مصوب 21 خوردادماه 1397 کمیسیون فرهنگی.
 8. تسویه‌ی پرداخت مبلغ 6 میلیون و 950 هزار ريال هزینه‌‌ی کلاس‌های فوق برنامه‌ی مهدکودک پرورش در اردیبهشت‌ماه مصوب 25 خوردادماه 1397 کمیسیون فرهنگی.
 9. تسویه‌ی پرداخت مبلغ 12 میلیون و 250 هزار ريال بابت هزینه‌های حق‌الزحمه و سایر هزینه‌های مربوط به جشن پایان دوره‌ی آمادگی سال 1397 مهدکودک پرورش مصوب 25 تیرماه 1397 کمیسیون فرهنگی انجام شده در خوردادماه 1397.
 10. تصویب پرداخت یک میلیون و 87 هزار و 275 ريال بابت تخلیه و حمل مخزن زباله 240 لیتری به سازمان پسماند شهرداری از تاریخ اول فروردین‌ماه 1397 تا 31 اردیبهشت‌ماه 1397 مربوط به درمانگاه یگانگی.
 11. تصویب پرداخت مبلغ 12 میلیون و 765 هزار ريال بابت 185 ساعت کارکرد راهنمای گردشگری در خوردادماه 1397 بر اساس گزارش و مصوب کمیسیون فرهنگی مورخ 11 تیرماه 1397.
 12. تصویب پرداخت مبلغ 21 میلیون و 600 هزار ريال کارکرد موبدان نگهبان آتش در اردیبهشت‌ماه 1397 مصوب 25 تیرماه 1397 کمیسیون فرهنگی.
 13. تصویب تسویه‌ی مبلغ 173 میلیون و 250 هزار ريال بابت مابقی خرید انشعاب آب خانه‌ی روانشاد کیخسروی با هزینه‌های مربوطه شامل جمع‌آوری و نصب کنتور بر اساس مصوب کلی مورخ 15 آبان‌ماه 1396 کمیسیون ساختمان.
 14. تصویب تسویه‌ی مبلغ 16 میلیون و 450 هزار ريال بابت هزینه‌های تعمیرات و رنگ‌آمیزی و نصب آبگرمکن خوابگاه دخترانه بر اساس گزارش دفتر فنی و تصویب 7 خوردادماه 1397 کمیسیون ساختمان.
 15. تصویب تسویه‌ی مبلغ 5 میلیون ريال بابت ساخت درب حفاظ منزل جنب پذیرشگاه پارسایی بر اساس صورتحساب کارگاه فنی پایدار و مصوب 28 خوردادماه 1397 کمیسیون ساختمان.
 16. تصویب تسویه‌ی مبلغ 5 میلیون ريال بابت تکمیل و ساخت سایبان  بابت دو فقره کمپرسور موجود در حیاط درمانگاه بر اساس درخواست درمانگاه و بررسی و تایید و تصویب 30 فروردین‌ماه 1397 کمیسیون ساختمان صورتحساب کارگاه فنی پایدار.
 17. تصویب تسویه‌ی مبلغ 18 میلیون و 500 هزار ريال بابت انجام سرویس‌های کولر گازی مارکار تهران‌پارس صورت‌حساب خدمات فنی اهورا به همراه سرویس آب‌سردکن و یخچال ایستاده مصوب 8 امردادماه 1397 کمیسیون ساختمان.
 18. تصویب پرداخت مبلغ 8 میلیون و 420 هزار ريال بابت سه فقره صورتحساب مربوط به ساخت پلاک استیل مصوب 8 امردادماه 1397 کمیسیون خدمات.
 19. تصویب پرداخت 8 میلیون و 934 هزار و 500 ريال بابت 4 فقره صورت‌حساب داروخانه‌ی داریوش جهت خرید اقلام دارویی بر اساس تایید مدیران فنی درمانگاه یگانگی و مصوب 8 امردادماه 1397 کمیسیون خدمات.
 20. تصویب تسویه‌ی پرداخت مبلغ 2 میلیارد و 366 میلیون و 42 هزار ريال  بابت عوارض فنی و شروع به کار ساخت خانه‌ی مهردخت کیخسروی بر اساس مصوبه‌ی کلی 28 خورداد‌ماه 1397 کمیسیون ساختمان.
 21. تسویه‌ی پرداخت مبلغ 8 میلیون و 400 هزار ريال هزینه‌های متفرقه دفتر فنی و تایید و تصویب 25 تیرماه 1397 کمیسیون ساختمان بر اساس 15 فقره صورت‌حساب پیوست سند.
 22. تسویه‌ی پرداخت مبلغ 7 میلیون و 500 هزار ريال هزینه‌ی خرید کلاه ایمنی مصوب 11 تیرماه 1397 کمیسیون خدمات.
 23. تصویب پرداخت 5 میلیون و 970 هزار ريال خرید اقلام دندان‌پزشکی از تعاونی دندان‌پزشکان ایران و مبلغ 2 میلیون و 450 هزار ريال بابت لابراتوار بهسازان دندان مصوب 8 امردادماه 1397 کمیسیون خدمات.
 24. تصویب هزینه‌های مربوط به خوردادماه 3 تن از دندان‌پزشکان درمانگاه یگانگی به مبلغ 274 میلیون و 225 هزار ريال که سهم انجمن 164 میلیون و 535 هزار ريال و سهم دندان‌پزشکان 109 میلیون و 690 هزار ريال و پس از کسر هزینه‌های مربوط به لابراتوار بر اساس مصوبه‌ی 8 امردادماه 137 کمیسیون خدمات.
 25. تصویب تسویه‌ی مبلغ 7 میلیون و 512 هزار و 959 ريال بابت هزینه‌های متفرقه و صبحانه و نهار مهدکودک پرورش در تیر‌ماه 1397 مصوب 8 امردادماه 1397 کمیسیون فرهنگی.
 26. تصویب پرداخت مبلغ 21 میلیون و600 هزار ريال بابت کارکرد تیرماه نگهبان آتش مصوب 8 تیرماه 1397 کمیسیون فرهنگی.
 27. تصویب و تسویه‌ی مبلغ یک میلیون و 765 هزار و 634 ريال بابت 6 فقره صورت‌حساب‌های هزینه کرد خانه‌ی فرهنگ‌وهنر در نیمه‌ی اول تابستان 1397 خورشیدی بر اساس گزارش آن خانه و مصوب 8 امردادماه 1397 خورشیدی کمیسیون فرهنگی.
 28. تسویه‌ی پرداخت مبلغ 4 میلیون و 250 هزار ريال بابت کارکرد یکی از نیروهای پاره‌وقت در تیرماه 1397 خورشیدی خانه‌ی فرهنگ و هنر.
 29. تصویب پرداخت مبلغ 12 میلیون و 213 هزار ريال بابت کارکرد 177 ساعت مربوط به راهنمای گردشگری در تیرماه 1397 خورشیدی مصوب 8 امردادماه 1397 خورشیدی
 30. تصویب پرداخت مبلغ 5 میلیون و 796 هزار ريال بابت کارکرد 84 ساعت کارکرد منشی خانه‌ی فرهنگ‌وهنر بر اساس مصوبه‌ی 8 امردادماه 1397 خورشیدی مربوط به تیرماه 1397 خورشیدی
 31. تصویب تسویه‌ی مبلغ 20 میلیون و 240 هزار ريال هزینه‌های مربوط به درب آدریان تهران طبق مصوب 11 خوردادماه 1397 خورشیدی کمیسیون فرهنگی به مبلغ 20 میلیون ريال و متمم 240 هزار ريالی توسط این کمیسیون.

کمیسیون ساختمان با 7 مصوبه و یک متمم مصوبه:

 •  هزینه‌ی آزمایش بتن و جوش و تشکیل پرونده‌ی پروژه‌ی ساختمان روانشاد کیخسروی به مبلغ 11 میلیون و 547 هزار و 800 ريال.
 • متمم مصوبه‌ی 1973 مورخ 7 اسفندماه 1396 در خصوص خرید سیمان برای آرامگاه زرتشتیان با سقف هزینه‌ی 30 میلیون ريال به سقف هزینه‌ی 31 میلیون و 420 هزار ريال.
 • هزینه‌ی معرفی و تشکیل پرونده‌ی لوله‌کشی گاز پروژه‌ی ساختمان روانشاد خرمن گیو به مبلغ 31 میلیون 630 هزار ريال.
 • هزینه‌های متفرقه‌ی دفتر فنی از تاریخ 21 تیرماه تا 8 امردادماه 1397 از محل تنخواه‌گردان دفتر فنی به مبلغ 8 میلیون و 451 هزار ريال.
 • تعیین تنخواه‌گردان برای پیمانکار پروژه‌ی ساختمان روانشاد کیخسروی به مبلغ 100 میلیون ريال.
 •  هزینه‌های انجام شده از ابتدای سال 1397 تا پایان تیرماه 1397 در پروژه‌ی ساختمان روانشاد کیخسروی توسط پیمانکار به مبلغ 62 میلیون و 600 هزار ريال.
 • هزینه‌ی خرید دو عدد نردبان مورد نیاز دفتر فنی و دبیرخانه‌ی انجمن جمعا به مبلغ 9 میلیون و 700 هزار ريال.
 • هزینه‌ی تعمیرات یک دستگاه کولر آبی در مارکار تهران‌پارس به مبلغ 2 میلیون و 100 هزار ريال.

کمیسیون موقوفات با مصوبه‌ی به روز رسانی اجاره‌بها و  پرداخت هزینه‌ی لایروبی قنات قصرفیروزه:

 • مصوب گردید اجاره بهای ملک واحد تجاری متعلق به انجمن واقع در کوچه محمدبیک از تاریخ 16 بهمن‌ماه 1396 تا 16 بهمن‌ماه 1399 افزایش یافته و مابه‌التفاوت پرداخت گردد.
 • اجاره بهای ملک انجمن که در اجاره‌ی بانک تجارت است طبق نظر کارشناسان انجمن و بانک مذکور افزایش یافت و مابه‌التفاوت پرداخت می‌گردد.
 • مصوب گردید جهت بازبینی و لایروبی قنات‌های قصرفیروزه با تایید نماینده‌ی انجمن مبلغ 200 میلیون ريال به پیمانکار مربوطه پرداخت گردد و هزینه‌های تامین مصالح به عهده‌ی پیمانکار است.
 • اجاره بهای یکی از املاک تجاری انجمن از تاریخ اول فروردین‌ماه 1397 تا تاریخ 29 اسفندماه 1399 افزایش یافت و مابه‌التفاوت پرداخت می‌گردد.
 • حق‌الرضا (حق مالکانه) یک‌میلیاردوشش‌صدمیلیون ریالی یکی از واحدهای تجاری انجمن زرتشتیان تهران با رای اکثریت هموندان هیات‌مدیره‌ی انجمن به تصویب نرسید و کمیسیون موقوفات ملزم به تحقیق و بازبینی مبلغ شد.

گزارش کمیسیون موقوفات:

 • با مالک هتل اطلس جلسه‌ای تشکیل و مقرر گردید قبل از تعیین تکلیف توسط دادگاه، پیشنهادهای خود را به کمیسیون ارایه دهند.
 • در ادامه‌ی همکاری با انجمن‌های یزد مبنی بر تعیین تکلیف مراکز آموزشی محله‌های مربوطه جهت بازسازی و تعیین تکلیف جهت کاربری با انجمن مزرعه کلانتر مکاتبات لازم صورت گرفته و مقرر گردید نماینده‌ی تام‌الاختیار خود را جهت مذاکره معرفی نمایند.

 • نشست یک‌صدوبیست‌ودوم گردش 43 انجمن زرتشتیان تهران، دوشنبه 22 امردادماه 1397 خورشیدی از ساعت 18 و 45 دقیقه برگزار شد و دو ساعت و 15 دقیقه به درازا کشید. در این نشست گوهرتاج خدادکوچکی و آرمین هورمزدی غایب بودند و رستم خسرویانی، فرنشین انجمن زرتشتیان تهران با تاخیر بیست دقیقه‌ای به نشست وارد شد.

تاریخ پست:1397/5/24 14:20 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :971

دیدگاه هموندان

نام : همکیش زمان : ۲۵ امرداد ۱۳۹۷ _ ۰۸:۲۷:۰۹

با درود قابل توجه انجمن محترم تهران تنها یک پذیرشگاه در تهران بوده که موقوفه و پذیرای همکیشان میباشد با توجه به اینکه کلیه درامدهای ان به انجمن تعلق داشته هموندان حاضر نشده اند جهت رفاه حال مسافران گرامی هزینه نموده و اتاقهای بالا را مجهز به کولر ابی نمایند شایسته است این موارد مورد توجه خیراندیشان جامعه قرار گرفته واگر قصد کار نیکی در جامعه دارند دقت بیشتری نسبت به عملکرد ارگانها اللخصوص انجمن تهران داشته باشند.

نام : ... زمان : ۲۵ امرداد ۱۳۹۷ _ ۱۲:۰۵:۴۵

مرمت دبیرستان بسیار نکو ولی آرامش و بهداشت دانش آموزانی که تابستان با این گرمای بی سابقه مدرسه میان هم در نظر بگیرید از اول تابستان بوی رنگ و تینر و بتونه ساختمان را گرفته ساختمانی بدون تهویه و حتی بدون سیستم سرمایش مناسب!!! دانش آموزان با کلاس های گرم بدون تهویه!!!!! آینده سازان جامعه را بیشتر دریابید

نام : doost زمان : ۲۷ امرداد ۱۳۹۷ _ ۱۰:۱۷:۰۱

من نمیدونم آقای پرخیده سال قبل اینهمه خرج مدرسه کرده دقیقا چیو مرمت کرده و چرا هیچوقت هزینه هاشو به انجمن اعلام نکرده .. متاسفانه شهریه کلانی که دانش آموزان گرفته میشه فقط خرج چیزهای الکی تو مدرسه شد و سطح آموزشی و بقیه چیز ها همینجوری مثل قبل هست...

نام : ... زمان : ۲۷ امرداد ۱۳۹۷ _ ۱۶:۰۰:۰۴

دوست بزرگوار مرمت یعنی بازساری بافت تاریخی که شامل ساختار نما می‌شود پارسال نقاشی داخل ساختمان و بازسازی آبدارخانه و اتاق دبیران و لوله‌کشی انجام شد البته این اخبار روی سایت دبیرستان است که من بازگو می‌کنم -سطح آموزش متوسط

نام : همکیش زمان : ۲ شهریور ۱۳۹۷ _ ۱۳:۵۴:۵۳

حق مالکانه عنوان شده که به تصویب نرسیده برای فروش سرقفلی بوده یا تغییر شغل و یا هر دو با هم؟ متراژ محل چقدر است و ارزش سرقفلی چه مقدار میباشد؟

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics