تاریخ پست:1397/5/26 23:18
انجمن زرتشتیان یزد برگزار کرد

آیین سالگرد درگذشت روانشاد شاه‌جهان جم زاده

خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

سالگرد درگذشت شادروان شاه‌جهان جم‌زاده به کوشش انجمن زرتشتیان یزد با سپاس‌داری از رتبه‌ی برتر کنکور سال گذشته همراه شد.
آیین پانزدهمین سالگرد شادروان شاه‌جهان فریدون جم‌زاده، پنج‌شنبه 25 امردادماه 1397 خورشیدی در تالار بزرگ‌چمی یزد برگزار شد. با نیت نیک فرزندان دکتر جم‌زاده و با همکاری انجمن زرتشتیان یزد هرساله آیین سالگرد درگذشت آن شادوران همراه با سپاس‌داری از یک دختر و پسر زرتشتی با رتبه‌ی برتر کنکور برگزار می‌شود. امسال نیز همزمان با برگزاری این آیین از فریما برابری و رامبد خسرویانی افتخارآفرینان زرتشتی که رتبه‌ی برتر کنکور 1396 را به دست آورده‌اند، با اهدای پیشکش سپاس‌داری شد.
روانشاد دکتر شاه‌جهان جم‌زاده از دهشمندان هازمان زرتشتی، همواره مشوق دانش‌‌پژوهان و فرهیختگان بود. دکتر جم‌زاده به شوند (:دلیل) سختی و رنجی که برای درس خواندن کشیده بود مبلغی را نزد انجمن زرتشتیان یزد سپرده‌ گذاشت تا از سود آن هر سال به یک پسر و دختر زرتشتی که در دانش نام‌آور و شوند سربلندی هازمان زرتشتی هستند پیش‌کش شود و یا برای بورسیه شدن آنها کمکی شود.

آیین سالگرد شادروان شاه‌جهان فریدون جم‌زاده، پنج‌شنبه 25 امردادماه 1397 خورشیدی در تالار بزرگ‌چمی یزد برگزار شد

آیین سالگرد شادروان شاه‌جهان جم‌زاده، پنج‌شنبه 25 امردادماه 1397 خورشیدی برگزار شد

آیین سالگرد شادروان شاه‌جهان فریدون جم‌زاده به کوشش انحمن زرتشتیان یزد برگزار شد

آیین سالگرد شادروان شاه‌جهان فریدون جم‌زاده به کوشش انحمن زرتشتیان یزد برگزار شد

با نیت نیک فرزندان دکتر جم‌زاده و با همکاری انجمن زرتشتیان یزد هرساله آیین سالگرد درگذشت شادوران شاه‌جهان جم‌زاده برگزار می‌شود

با نیت نیک فرزندان دکتر جم‌زاده و با همکاری انجمن زرتشتیان یزد هرساله آیین سالگرد درگذشت شادوران شاه‌جهان جم‌زاده برگزار می‌شود

همزمان با برگزاری آیین سالگرد درگذشت دکتر جم‌زاده از فریما برابری و رامبد خسرویانی افتخارآفرینان زرتشتی سپاس‌داری شد

همزمان با برگزاری آیین سالگرد درگذشت دکتر جم‌زاده از فریما برابری و رامبد خسرویانی افتخارآفرینان زرتشتی سپاس‌داری شد

آیین پانزدهمین سالگرد درگذشت روانشاد شاه‌جهان جم‌زاده در تالار بزرگ‌چمی یزد برگزار شد

آیین پانزدهمین سالگرد درگذشت روانشاد شاه‌جهان جم‌زاده در تالار بزرگ‌چمی یزد برگزار شد

سپنتا نیکنام، فرنشین انجمن زرتشتیان یزد در آیین سالگرد روانشاد جم‌زاده سخنرانی کرد

سپنتا نیکنام، فرنشین انجمن زرتشتیان یزد در آیین سالگرد روانشاد جم‌زاده سخنرانی کرد

فرتور رسیده است.

0114

 


تاریخ پست:1397/5/26 23:18 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :908

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics