تاریخ پست:1397/5/27 6:46
خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

 آیین گهنبارخوانی توجی به کوشش کانون دانشجویان زرتشتی همزمان با اردوی دانش‌آموزی زرتشتیان سراسر کشور برگزار شد.
چهلمین اردوی دانش‌آموزی زرتشتیان سراسر کشور، آدینه 26 امردادماه 1397 خورشیدی شاهد برگزاری آیین گهنبارخوانی بود. آوای جشن‌خوانی موبد کورش بلندی و موبد پریا ماوندی در همایشگاه مارکار تهران‌پارس پیچید. رستم خسرویانی، فرنشین انجمن زرتشتیان تهران و اسفندیار اختیاری، نماینده‌ زرتشتیان در مجلس، سخنرانی کردند. هر ساله اردوی دانش‌آموزی با برگزاری آیین سدره‌پوشی همراه بود ولی امسال آیین گهنبارخوانی توجی برای تندرستی دانش‌آموزان اجرا شد. سرپرستی و هماهنگی این آیین بر دوش تاج‌گوهر خدادادکوچکی است. وی به پاس چهل سال یاری به هموندان کانون دانشجویان زرتشتی در برگزاری اردو و پشتیبانی دانش آموزان باشنده در اردو به «مادر اردو» نامور است.
یادآوری می‌شود، اردوی دانش‌آموزان زرتشتی از 21 تا 28 امردادماه در همایشگاه مارکار برپا است و این مدت همایشگاه پذیرای همکیشان نیست.

چهلمین اردوی دانش‌آموزی زرتشتیان سراسر کشور شاهد برگزاری آیین گهنبارخوانی بود

چهلمین اردوی دانش‌آموزی زرتشتیان سراسر کشور شاهد برگزاری آیین گهنبارخوانی بود

آیین گهنبارخوانی آدینه 26 امردادماه 1397 خورشیدی برگزار شد

آیین گهنبارخوانی آدینه 26 امردادماه 1397 خورشیدی برگزار شد

سفره آیینی جشن‌خوانی گهنبار در همایشگاه مارکار گسترده شد

سفره آیینی جشن‌خوانی گهنبار در همایشگاه مارکار گسترده شد

مجری برنامه

مجری برنامه

باشندگان در آیین گهنبار به احترام سرود میهنی ایستادند

باشندگان در آیین گهنبار به احترام سرود میهنی ایستادند

موبد کورش بلندی

موبد کورش بلندی

موبد پریا ماوندی

جشن‌خوانی آیین گهنبار بر دوش موبد کورش بلندی و موبد پریا ماوندی بود

جشن‌خوانی آیین گهنبار بر دوش موبد کورش بلندی و موبد پریا ماوندی بود

بوی خوش اسفند در فضای آیینی گهنبار پیچید

بوی خوش اسفند در فضای آیینی گهنبار پیچید

موبد کورش بلندی و موبد پریا ماوندی

موبد کورش بلندی و موبد پریا ماوندی

گوهر خدادادکوچکی(خادم)سرپرست اردوی دانش آموزی در آیین گهنبار سخنرانی کرد

گوهر خدادادکوچکی(خادم) سرپرست اردوی دانش آموزی نامور به «مادر اردو» در آیین گهنبار سخنرانی کرد

رستم خسرویانی فرنشین انجمن زرتشتیان تهران

رستم خسرویانی فرنشین انجمن زرتشتیان تهران

افشین اشتری دبیر اردوی دانش آموزی

افشین اشتری دبیر اردوی دانش آموزی 

اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان در مجلس

اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان در مجلس

 از شهناز شهزادی، آموزگار پیشکسوت دینی و هموند کمیته اردوی دانش‌آموزی سپاسداری شد

از شهناز شهزادی، آموزگار پیشکسوت دینی و هموند کمیته اردوی دانش‌آموزی سپاسداری شد

دانش‌آموزان باشنده در اردو مهمانان آیین گهنبار را بدرقه کردند

دانش‌آموزان باشنده در اردو مهمانان آیین گهنبار را بدرقه کردند

فرتور از همایون مهرزاد است.

1393


تاریخ پست:1397/5/27 6:46 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2299

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics