تاریخ پست:1397/5/29 11:11
خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

برگزاری گهنبار توجی در رستم‌ باغ تهران‌پارسآیین گاهنبارخوانی توجی به شکرانه‌ی تندرستی در مجموعه رستم باغ برگزار می‌شود.
آیین گهنبارخوانی یکم شهریورماه 1397 خورشیدی از ساعت 19 در مجموعه رستم باغ تهران‌پارس برگزار می‌شود. نیک‌اندیشان برگزارکننده‌ی این آیین خانواده‌ی فیروزه زندیان هستند.
زرتشتیان همگان می‌توانند در این آیین مینوی به شکرانه‌ی تندرستی همکیشان باشنده شوند.
واژه‌ی گهنبار جشن سالیانه یا فصلی است که در ستایش از شش مرحله‌ی آفرینش در شش هنگامه‌ی (چَهره) سال برگزار می‌شود. گهنباری را که خارج از این شش چهره خوانده شود، گهنبار توجی گو‌یند.


تاریخ پست:1397/5/29 11:11 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :810

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics