تاریخ پست:1397/6/2 16:10
مهدکودک پرورش برگزار می کند

بازدید از سیرک ایران پرتغال

خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

مهدپرورش کودکان زرتشتی را به سیرک ایران-پرتغال می‌بردمهدکودک پرورش در راستای برنامه‌های تفریحی تابستانه، کودکان زرتشتی را به بازدید از سیرک می‌برد.
برنامه‌ی بازدید از سیرک ایران پرتغال سه‌شنبه ششم شهریورماه 1397 خورشیدی از ساعت 9 تا 12:30 برگزار می‌شود.
این برنامه ویژه‌ی کودکان زرتشتی 3 تا 12 سال است. خانواده‌ها برای نام‌نویسی و آگاهی‌های بیشتر می‌توانند تا دو روز پیش از اجرای برنامه با مهدکودک پرورش به شماره‌ی 88941353 تماس بگیرند.


تاریخ پست:1397/6/2 16:10 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :527

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics