تاریخ پست:1397/5/31 18:19
خبرنگار امرداد: سیاوش نمیرانیان

دومین روز از هقتمین دوره‌ی پیکارهای جام بدمینتون زرتشتیان سراسر کشور ۳۱ امردادماه ۱۳۹۷ خورشیدی در دو نوبت در تالار بدمینتون شیراز پیگیری می‌شود. در دنباله برنامه و نتیجه‌ی بازی‌ها آمده است.

* عدد درون پرانتز نشان‌دهنده‌ی ست‌های پیروزشده‌ی بازیکن است.

برنامه‌ دیدارهای بامداد

 رده  نام بازیکن نام بازیکن 
نونهالان بانوان  فروزان رستمی عصرآبادی (۰)  یاسمن نجمی (۳)
نونهالان بانوان  سروناز غیبی (۰) آترم بهمردی کلانتری (۳)
 نونهالان بانوان کاترین بهبودی (۰) آیناز دانش‌زاد (۳)
بزرگ‌سالان آقایان  همایون مبارکه (۲)  فرشاد کاویانی گوهرخیزی (۰)
بزرگ‌سالان آقایان  فرشید ناهید (۰) فرزین رستمی عصرآبادی (۲)
بزرگ‌سالان آقایان  آریا نوشیروانی (۱) شهاب فرهادیان (۲)
بزرگ‌سالان آقایان  شایان زندیان (۰) شروین کاوسی زین‌آباد (۲)
بزرگ‌سالان آقایان  رستم باستانی (۰) فرشاد خدادادی (۲)
بزرگ‌سالان آقایان  شاهین ارغوانی (۲) بهمن فرهادیان (۰)
بزرگ‌سالان آقایان  ورهرام خوبیاری (۲) شهریار کاوسی زین‌آباد (۰)
بزرگ‌سالان آقایان  فرشید رستمی عصرآبادی (۲) رستم پرستار (۰)
بزرگ‌سالان بانوان  مهسا مهرآیین (۰) آیدا شهروان (۲)
بزرگ‌سالان بانوان  مهتاب گشتاسبی (۰) نوشین معاونت (۲)
بزرگ‌سالان بانوان  مهرنوش کاویانی گوهرخیزی (۰) سرور هرمزدزاده (۲)
بزرگ‌سالان بانوان  آذین کیانی (۰) افروز سهرابی (۲)
جوانان بانوان  یگانه غیبی (۰) شراره دارابیان (۲)
جوانان بانوان   صدف یزه‌میدی (۰) نازگل مالی (۲)
جوانان بانوان  ساینا زند خاوری (۰)  شینا سرداری (۲)
نوجوانان آقایان  مهربرزین رستمی عصرآبادی (۰) پارسا دهنوی یزدی (۲)
نوجوانان آقایان  فرهود یگانگی (۰) کوشا شهریاری (۲)
نوجوانان آقایان  آرشام گشتاسبیان (۲) شهنام فرهادیان (۰)
نوجوانان آقایان  آرین بمانی (۰) کیارش حسینعلی‌پور (۲)
نوجوانان آقایان  پوریا پورشسب (۰) آرین کاویانی (۲)
نوجوانان بانوان  آنیتا دهنوی (۰) مهرآفرین رستمی عصرآبادی (۲)
نوجوانان بانوان  نیکتا مالی (۰) آویسا پشوتنی‌زاده (۲)
نوجوانان بانوان  همتا هرمزدی (۱) شادی یزدان (۲)
نوجوانان بانوان  مهرو خسرویانی (۲) مهرنوش موبد (۰)
نونهالان آقایان  آرشام نوایزدان (۰) پیمان گشتاسبی (۳)
نونهالان آقایان  سپنتا یزدانی اله‌آبادی (۰) آرمان کاویانی (۳)
نونهالان آقایان  سام ماندگاریان (۰) مهبد شهریارپور (۳)
پیشکسوتان آقایان  شاهین خدیوی (۰) سهراب ویرابی (۲)
پیشکسوتان آقایان   آرمان ماندگاریان (۲) اسفندیار رستمی عصرآبادی (۰)
پیشکسوتان بانوان  جمیله دلگشا (۲) سیما سروشیان (۰)
پیشکسوتان بانوان  آذر اهورایی‌فر (۲) لیدا شهریاری (۰)
نونهالان بانوان  پارمیدا افخم (۰) فروزان رستمی عصرابادی (۳)
نونهالان بانوان  فرین یگانگی (۰) یاسمن نجمی (۲)
نونهالان بانوان  آرشین فرودی (۲) سروناز غیبی (۰)
نونهالان بانوان  پادینا پاک‌سرشت (۰) آترم بهمردی کلانتری (۳)
نونهالان بانوان  آیناز نوایزدان (۰) آیناز دانش‌زاد (۳)
نونهالان بانوان  پارمیدا پاک‌سرشت (۰) کاترین بهبودی (۳)
جوانان آقایان  پرویز کدخدایان (۲) بردیا طوفان (۰)
جوانان آقایان  سام نمیرانیان (۰) خشایار کاویانی کوثرخیزی (۲)
جوانان آقایان  بابک نیک‌دین (۲) شروین ارغوانی (۰)
جوانان آقایان  آرش رستمی (۲) نیما استاد (۰)
بزرگ‌سالان آقایان  فرشاد کاویانی گوهرخیزی (۰) فرزین رستمی عصرآبادی (۲)
بزرگ‌سالان آقایان  فرشید ناهید (۰) همایون مبارکه (۲)
بزرگ‌سالان آقایان  شهاب فرهادیان (۰) شروین کاوسی زین‌آباد (۲)
بزرگ‌سالان آقایان  شایان زندیان (۰) آریا نوشیروانی (۲)
بزرگ‌سالان آقایان  فرشاد خدادادی (۲) بهمن فرهادی (۰)
بزرگ‌سالان آقایان  شاهین ارغوانی (۰) رستم باستانی (۲)
بزرگ‌سالان آقایان  شهریار کاوسی زین‌آباد (۰) فرشید رستمی عصرآبادی (۲)
بزرگ‌سالان آقایان   رستم پرستار (۲) ورهرام خوبیاری (۱)

 

برنامه‌ی دیدارهای پسین

رده

نام بازیکن

نام بازیکن

نوجوانان بانوان

مهرنوش موبد (۰)

رومینا زره پوش (۲)

نوجوانان بانوان

مهرو خسرویانی (۲)

شادی یزدان (۰)

نوجوانان بانوان

شقایق بهدینیان (۲)

نیکتا مالی (۱)

نوجوانان بانوان

مهرآفرین رستمی عصرآبادی (۲)

آویسا پشوتنی‌زاده (۱)

بزرگسالان بانوان

آیدا شهروان (۲)

مهتاب گشتاسبی (۰)

بزرگسالان بانوان

نوشین معاونت (۲)

مهسا مهرآئین (۱)

بزرگسالان بانوان

سرور هرمزدزاده (۲)

آذین کیانی (۰)

بزرگسالان بانوان

افروز سهرابی (۲)

مهرنوش کاویانی گوهرخیزی (۱)

نوجوانان آقایان

فرنام ایرجی (۲)

پارسا دهنوی یزدی (۱)

نوجوانان آقایان

کوشا شهریاری (۲)

شهنام فرهادیان (۰)

نوجوانان آقایان

آرشام گشتاسبیان (۲)

فرهود یگانگی (۱)

نوجوانان آقایان

کیارش حسینعلی پور (۲)

بردیا باستانی (۰)

نوجوانان آقایان

آرین کاویانی (۲)

سپهرکدخدایان (۰)

بزرگسالان آقایان

فرزین رستمی عصرآبادی (۲)

رستم پرستار (۰)

بزرگسالان آقایان

فرشاد خدادادی (۲)

شهاب فرهادیان (۰)

بزرگسالان آقایان

شروین کاوسی زین آباد (۲)

رستم باستانی (۰)

بزرگسالان آقایان

فرشید رستمی عصرآبادی (۲)

همایون مبارکه (۱)

نونهالان بانوان

یاسمن نجمی (۳)

پارمیدا افخم (۰)

نونهالان بانوان

فروزان رستمی عصرآبادی (۳)

فرین یگانگی (۰)

نونهالان بانوان

آترم بهمردی کلانتری (۳)

آرشین فرودی (۰)

نونهالان بانوان

سروناز غیبی (۳)

پادینا پاک سرشت (۰)

نونهالان بانوان

آیناز دانشزاد (۳)

پارمیدا پاک سرشت (۰)

نونهالان بانوان

کاترین بهبودی (۳)

آیناز نوایزدان (۰)

نونهالان آقایان

پیمان گشتاسبی (۳)

سام ماندگاریان (۰)

نونهالان آقایان

مهبد شهریارپور (۳)

آرشام نوایزدان (۰)

نونهالان آقایان

کارن نمیری (۳)

سپنتا یزدانی اله آبادی (۰)

پیشکسوتان آقایان

شاهین خدیوی (۰)

رامتین مهربان شهریاری (۲)

پیشکسوتان آقایان

سهراب ویرابی (۲)

آرمان ماندگاریان (۰)

پیشکسوتان بانوان

مهسا یزدانی (۰)

جمیله دلگشا (۲)

پیشکسوتان بانوان

لیدا شهریاری (۰)

سیما سروشیان (۲)

بزرگسالان آقایان

فرزین رستمی عصرآبادی (۲)

شهاب فرهادیان (۰)

بزرگسالان آقایان

فرشاد خدادادی (۲)

رستم پرستار (۰)

بزرگسالان آقایان

همایون مبارکه (۰)

شروین کاوسی زین آباد (۲)

بزرگسالان آقایان

رستم باستانی (۰)

فرشید رستمی عصرآبادی (۲)

جوانان آقایان

بردیا طوفان (۱)

خشایار کاویانی کوثرخیزی (۲)

جوانان آقایان

شادمهر یزدانی (۱)

پرویز کدخدایان (۲)

جوانان آقایان

نیما استاد (۰)

شروین ارغوانی (۲)

جوانان آقایان

بابک نیک دین (۰)

شادمهر نوایزدان (۲)

نونهالان بانوان

یاسمن نجمی (۳)

آرشین فرودی (۰)

نونهالان بانوان

فروزان رستمی (۰)

آترم بهمردی (۳)

جوانان بانوان

شراره دارابیان (۲)

صدف یزه میدی (۰)

جوانان بانوان

نازگل مالی (۲)

یگانه غیبی (۱)

جوانان بانوان

پردیس بهمردی

ساینا زندخاوری

نوجوانان بانوان

مهرو خسرویانی (۰)

رومینا زره‌پوش (۲)

نوجوانان بانوان

مهرنوش موبد (۰)

همتا هرمزدی (۲)

نوجوانان بانوان

نیکتا مالی (۱)

آنیتا دهنوی (۲)

نوجوانان بانوان

آویسا پشوتنی زاده (۰)

شقایق بهدینیان (۲)

نوجوانان آقایان

آرین کاویانی (۲)

مهربرزین رستمی (۰)

نوجوانان آقایان

بردیا باستانی (۰)

کوشا شهریاری (۲)

نوجوانان آقایان

سپهر کدخدایان (۱)

پارسا دهنوی (۲)

نوجوانان آقایان

کیارش حسینعلی‌پور (۲)

آرشام گشتاسبیان (۰)


تاریخ پست:1397/5/31 18:19 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1343

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics