تاریخ پست:1397/6/1 22:22
خبرنگار امرداد: سیاوش نمیرانیان

تالار بدمینتون شیراز محل برگزاری سومین روز از هفتمین دوره‌ی جام بدمینتون زرتشتیان سراسر کشور است.

پیکارهای این روز از بامداد پنجشنبه، یکم شهریورماه ۱۳۹۷ خورشیدی با اضافه شدن رده‌ی دوبل میکس به بازی‌ها پیگیری می‌شود. در دنباله برنامه‌ی بازی‌ها و جدول رده‌ی دوبل میکس آمده است:

برنامه و نتایج دیدارهای بامداد

رده

نام بازیکن

نتیجه

نام بازیکن

نتیجه

نوجوانان بانوان

شادی یزدان

۰ 

رومینا زره پوش

۲ 

نوجوانان بانوان

مهرآفرین رستمی عصرآبادی

۱ 

شقایق بهدینیان

۲ 

نوجوانان بانوان

مهرو خسرویانی

۲ 

همتا هرمزدی

۰ 

نوجوانان بانوان

آویسا پشوتنی زاده

۱ 

آنیتا دهنوی

۲ 

دوبل میکس

نوشین معاونت-آریا نوشیروانی

۲ 

ساینا زندخاوری-خشایار کاویانی

۰ 

دوبل میکس

آیدا شهروان-همایون مبارکه

۰ 

شادمهر نوایزدان-یگانه غیبی

۲ 

نوجوانان آقایان

آرین کاویانی

 ۲

بردیا باستانی

۰ 

نوجوانان آقایان

کوشا شهریاری

۲ 

مهربرزین رستمی عصرآبادی

۰ 

نوجوانان آقایان

سپهر کدخدایان

۰ 

کیارش حسینعلی پور

۲ 

نوجوانان آقایان

آرشام گشتاسبیان

۰ 

پارسا دهنوی یزدی

۲ 

دوبل میکس

رامتین مهربان شهریاری-افروز سهرابی

۲ 

ورهرام خوبیاری-مهسا یزدانی

 ۰

نونهالان بانوان

آرشین فرودی

۱ 

آیناز دانشزاد

۳ 

نونهالان بانوان

آترم بهمردی کلانتری

۳ 

کاترین بهبودی

۰ 

نونهالان آقایان

پیمان گشتاسبی

۳ 

مهبد شهریارپور

۰ 

نونهالان آقایان

آرشام نوایزدان

۰ 

سام ماندگاریان

۳ 

نونهالان آقایان

آرمان کاویانی

۲ 

کارن نمیری

۳ 

پیشکسوتان آقایان

رامتین مهربان شهریاری

۲ 

اسفندیار رستمی عصرآبادی

۰ 

پیشکسوتان آقایان

شاهین خدیوی

۲ 

آرمان ماندگاریان

۱ 

پیشکسوتان بانوان

مهسا یزدانی

۲ 

لیدا شهریاری

۰ 

پیشکسوتان بانوان

سیما سروشیان

۰ 

آذر اهورایی فر

 ۲

بزرگسالان بانوان

مهتاب گشتاسبی

۰ 

مهسا مهرآیین

۲ 

بزرگسالان بانوان

مهرنوش کاویانی گوهرخیزی

۲ 

آذین کیانی

۰ 

بزرگسالان بانوان

آیدا شهروان

۰ 

نوشین معاونت

۲ 

بزرگسالان بانوان

افروز سهرابی

۰ 

سرور هرمزدزاده

۲ 

بزرگسالان آقایان

همایون مبارکه

۰ 

رستم باستانی

۲ 

بزرگسالان آقایان

شهاب فرهادیان

۲ 

رستم پرستار

۱ 

بزرگسالان آقایان

فرشاد خدادادی

 ۱

فرزین رستمی عصرآبادی

۲ 

جوانان آقایان

خشایار کاویانی کوثرخیزی

۲ 

پرویز کدخدایان

۰ 

جوانان آقایان

سام نمیرانیان

۲ 

شادمهر یزدانی

۱ 

جوانان آقایان

آرش رستمی

 ۱

شادمهر نوایزدان

۲ 

جوانان آقایان

بابک نیکدین

۲ 

نیما استاد

 ۰

دوبل میکس

لیدا شهریاری-سهراب ویرابی

۰ 

یاسمن نجمی-پیمان گشتاسبی

۲ 

نوجوانان بانوان

شادی یزدان

۲

مهرنوش موبد

 ۰

نوجوانان بانوان

رومینا زره پوش

۲ 

همتا هرمزدی

۰ 

نوجوانان بانوان

مهرآفرین رستمی عصرآبادی

۱ 

نیکتا مالی

۲ 

نوجوانان بانوان

شقایق بهدینیان

۲ 

آنیتا دهنوی

۱ 

جوانان بانوان

شراره دارابیان

۲ 

نازگل مالی

۰ 

جوانان بانوان

یگانه غیبی

۲

صدف یزه میدی

۰

جوانان بانوان

شینا سرداری

۲ 

پردیس بهمردی

۰ 

نونهالان بانوان

یاسمن نجمی

۳ 

آیناز دانشزاد

۰ 

نونهالان بانوان

فروزان رستمی عصرآبادی

۰ 

کاترین بهبودی

۳ 

دوبل میکس

فرشاد کاویانی-مهرنوش کاویانی

۲ 

بابک نیکدین- مهسا مهرآئین

۰ 

نوجوانان آقایان

آرین کاویانی

۰ 

کوشا شهریاری

۲ 

نوجوانان آقایان

بردیا باستانی

۰ 

مهربرزین رستمی عصرآبادی

۲ 

نوجوانان آقایان

سپهر کدخدایان

 ۲

آرشام گشتاسبیان

۰ 

 

حدول یک حذفی دویل میکس

 

برنامه‌ی دیدارهای پسین

رده

نام بازیکن

نتیجه

نام بازیکن

نتیجه

نوجوانان آقایان

کیارش حسینعلی پور

۲

پارسا دهنوی یزدی

۰ 

پیشکسوتان آقایان

آرمان ماندگاریان

۰ 

رامتین مهربان شهریاری

۲ 

پیشکسوتان آقایان

اسفندیار رستمی عصرآبادی

۰ 

سهراب ویرابی

۲ 

پیشکسوتان بانوان

آذر اهورایی فر

۲ 

مهسا یزدانی

۰ 

پیشکسوتان بانوان

لیدا شهریاری

۰ 

جمیله دلگشا

۲ 

دوبل میکس

فرزین رستمی و شراره دارابیان

۲ 

رامتین مهربان شهریاری و افروز سهرابی

۰ 

بزرگسالان آقایان

فرشید رستمی عصرآبادی

۰ 

شروین کاوسی زین آباد

۲ 

 نونهالان بانوان

آترم بهمردی کلانتری

۳ 

آیناز دانشزاد

۰ 

 نونهالان بانوان

یاسمن نجمی

۳ 

کاترین بهبودی

۰ 

 نونهالان آقایان

پیمان گشتاسبی

۳ 

آرمان کاویانی

۰ 

 نونهالان آقایان

کارن نمیری

۳ 

مهبد شهریارپور

۲ 

دوبل میکس

نوشین معاونت و آریا نوشیروانی

۰ 

فرشاد خدادادی و رومینا زره پوش

۲ 

 نوجوانان آقایان

کیارش حسینعلی‌پور

۰ 

آرین کاویانی

۲ 

 نوجوانان آقایان

پارسا دهنوی

۰ 

کوشا شهریاری

۲ 

 جوانان آقایان

شادمهر نوایزدان

۲ 

پرویز کدخدایان

۰ 

 جوانان آقایان

بابک نیکدین

۰ 

خشایار کاویانی گوهرخیزی

۲ 

دوبل میکس

شروین کاوسی و سرور هرمزدزاده

۲ 

فرشاد کاویانی و مهرنوش کاویانی

۰ 

 نوجوانان بانوان

رومینا زره پوش

۲ 

مهرآفرین رستمی عصرآبادی

۰ 

 نوجوانان بانوان

شقایق بهدینیان

۰ 

مهرو خسرویانی

۲ 

دوبل میکس

یاسمن نجمی و پیمان گشتاسبی

۲ 

شادمهر نوایزدان و یگانه غیبی

۰ 

 جوانان بانوان

شراره دارابیان

۲ 

پردیس بهمردی

۰ 

 جوانان بانوان

شینا سرداری

۲ 

نازگل مالی

۰ 

 بزرگسالان بانوان

نوشین معاونت

۲ 

افروز سهرابی

۱ 

 بزرگسالان بانوان

سرور هرمزدزاده

۲ 

آیدا شهروان

۰ 

 بزرگسالان آقایان

شروین کاوسی

۱ 

فرشاد خدادادی

۲ 

پیشکسوتان آقایان

اسفندیار رستمی عصرآبادی

۰ 

شاهین خدیوی

۲ 

پیشکسوتان بانوان

مهسا یزدانی

۰ 

سیما سروشیان

۲ 

 بزرگسالان آقایان

فرزین رستمی عصرآبادی

۲ 

فرشید رستمی

۰ 

رده‌بندی نونهالان بانوان

آیناز دانشزاد

۳ 

کاترین بهمردی

۰ 

رده‌بندی نونهالان آقایان

آرمان کاویانی

۰ 

مهبد شهریارپور

۳ 

نیمه‌نهایی دوبل میکس

یاسمن نجمی و پیمان گشتاسبیان

 ۰

سرور هرمزدزاده و شروین کاوسی

 ۲

رده‌بندی نوجوانان بانوان

مهرآفرین رستمی

۰ 

شقایق بهدینیان

 ۲

رده‌بندی بزرگسالان بانوان

افروز سهرابی

۲ 

آیدا شهروان

۰ 

نیمه‌نهایی دوبل میکس

فرزین رستمی و شراره دارابیان

۲ 

فرشاد خدادادی و رومینا زره‌پوش

۱ 

رده‌بندی نوجوانان آقایان

کیارش حسینعلی‌پور

۰ 

پارسا دهنوی

 ۲

رده‌بندی جوانان آقایان

پرویز کدخدایان

۲ 

بابک نیک‌دین

۱ 

رده‌بندی جوانان بانوان

پردیس بهمردی

۲ 

نازگل مالی

 ۱

رده‌بندی بزرگسالان آقایان

شروین کاوسی

۲ 

فرشید رستمی

۰ 

رده‌بندی دوبل میکس

پیمان گشتاسبی و یاسمن نجمی

۰ 

فرشاد خدادادی و رومینا زره‌پوش

 ۲


تاریخ پست:1397/6/1 22:22 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1258

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics