تاریخ پست:1397/6/7 21:21
خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

مهدکودک پرورش در راستای برنامه‌های تفریحی تابستانه، کودکان زرتشتی را به بازدید از سیرک برد.
نونهالان و نوجوانان ۷ تا ۱۵ ساله‌ی زرتشتی با هماهنگی و همراهی مهدکودک پرورش سه‌شنبه ششم شهریورماه 1397 خورشیدی از سیرک ایران-پرتغال دیدن کردند.

نونهالن و نوجوانان زرتشتی از سیرک ایران-پرتغال دیدن کردند

نونهالن و نوجوانان زرتشتی از سیرک ایران-پرتغال دیدن کردند

کودکان و نوجوانان زرتشتی سه‌شنبه ششم شهریورماه 1397 خورشیدی از سیرک دیدن کردند

کودکان و نوجوانان زرتشتی سه‌شنبه ششم شهریورماه 1397 خورشیدی از سیرک دیدن کردند

بازدید کودکان و نوجوانان زرتشتی از سیرک با هماهنگی مهدکودک پرورش بود

بازدید کودکان و نوجوانان زرتشتی از سیرک با هماهنگی مهدکودک پرورش بود

کودکان زرتشتی روزی شاد را در سیرک  ایران-پرتغال گذراندند

فرتور از مهد پرورش است.

0114


تاریخ پست:1397/6/7 21:21 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1034

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics