تاریخ پست:1397/6/9 13:33
خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

برگزیدگان رده‌ی اشتود-سپنتمد مشخص شدندکانون دانشجویان زرتشتی نام برگزیدگان رده‌ی اشتود-سپنتمد گات بیست‌وپنجمین همایش مانتره را آگاهی‌رسانی کرد.
در رده‌ی اشتود-سپنتمد گات 24 تن از راه‌یافتگان مرحله‌ی نهایی به درست‌خوانی اوستا پرداختند که از این میان نازگل مالی، پارمیس فرمانبرداری، بیتا مالی، پورچیستا خسرویانی، سامان نیکزاد و سپند بلندی برگزیده شدند.
رده اشتود-سپنتمدگات، نخستین رده بخش اوستاخوانی بیست‌وپنجمین همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره بود. موبدیار راشین جهانگیری، رزین فرهی‌فر، آویسا خسروی، تریتی کیانی و سحر مهری درست‌خوانی شرکت‌کنندگان را داوری کردند. این بخش از همایش مانتره هفتم شهریورماه 1397 خورشیدی در تالار کوچک همایشگاه مارکار برگزار شد.


تاریخ پست:1397/6/9 13:33 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :883

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics