تاریخ پست:1397/6/10 9:9
آریابرزن غیبی
انجمن زرتشتیان کرمان زیر نظر اداره میراث فرهنگی استان کرمان، پروژه بازسازی تالار آتش آتشکده کرمان را از دو ماه پیش آغاز کرده است.
این پروژه به کوشش هوشنگ نوذری، پیمان‌کار بازسازی و مرمت در حال انجام است. تمام هزینه‌های پروژه‌ی بازسازی آتشکده کرمان از سوی انجمن زرتشتیان کرمان و دهشمندان هازمان زرتشتی پرداخت شده است.
این پروژه شامل موارد زیر می‌شود:
زه کشی دیوار‌ها
ناکشی دور تالار اتش 
تعویض چهار ستون اصلی ساختمان آتش
آجر فرش کف تالار آتش و دو تالار مجاور
بازسازی سقف دو تالار مجاورآتش
هره چینی پشت بام تالار آتش
بندکشی دو سوی تالار آتش
آجر چینی محوطه دور تالار اتش و فضای سبز
و در حال حاضر آجر فرش پیرامون تالار
همچنین هوشنگ نوذری، پیمانکار این پروژه گفت: بازسازی تالار آتش تا ۲۰ مهرماه و آغاز گهنبار چهره ایاسرم گاه پایان می یابد.
 
 
 
 
 
 
 
 
فرتور از آریابرزن غیبی است.
 
1986

تاریخ پست:1397/6/10 9:9 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1072

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics