تاریخ پست:1397/6/10 8:8
آریابرزن غیبی
آیین پایانی جام روانشاد نادر نوذری در تالار باشگاه اردشیر همتی کرمان برگزار شد.
 جشن‌خوانی موبد فرهنگ فلاحتی آغاز آیین پایانی بود. سپس کیوان بختیاری و پیوند شهریاری بندهایی از گات‌ها را برای باشندگان خواندند. آریابرزن غیبی، مجری آیین پایانی، زندگی‌نامه روانشاد نادر نوذری را برای باشندگان خواند. در ادامه فرزاد نیکدین فرنشین هیات مدیره باشگاه اردشیر همتی کرمان به جایگاه آمد و از روانشاد نادر نوذری و دیگر ورزشکاران درگذشته باشگاه یاد کرد. در پایان لوح و جایزه سه تیم برگزیده اهدا شد و از همه باشندگان با چای و شیرینی و میوه و لُرک (آجیل مخلوط از چند میوه‌ی خشک) پذیرایی شد.
گفتنی‌است پیکارهای والیبال جام روانشاد نادر با شرکت ۵۰ تن در قالب ۶ تیم از تیر ماه امسال آغاز شد و در امردادماه به پایان رسید و آیین پایانی نیز آدینه 9 شهریورماه 1397 خورشیدی از ساعت 18 برگزار شد.
 
پیکارهای والیبال جام روانشاد نادر با شرکت ۵۰ تن در قالب ۶ تیم از تیر ماه امسال آغاز شد
پیکارهای والیبال جام روانشاد نادر با شرکت ۵۰ تن در قالب ۶ تیم از تیر ماه امسال آغاز شد
 
 
آیین پایانی جام نادر آدینه 9 شهریورماه 1397 خورشیدی از ساعت 18 برگزار شد.
آیین پایانی جام نادر آدینه 9 شهریورماه 1397 خورشیدی از ساعت 18 برگزار شد.
 
جشن‌خوانی موبد فرهنگ فلاحتی آغاز آیین پایانی بود
جشن‌خوانی موبد فرهنگ فلاحتی آغاز آیین پایانی بود
 
 
شماری از زرتشتیان کرمان در آیین پایانی جام نادر باشنده بودند
شماری از زرتشتیان کرمان در آیین پایانی جام نادر باشنده بودند
 
 
 
 
 
 
 
کیوان بختیاری و پیوند شهریاری بندهایی از گات‌ها را در آیین پایانی جام نادر خواندند
کیوان بختیاری و پیوند شهریاری بندهایی از گات‌ها را در آیین پایانی جام نادر خواندند
 
فرزاد نیکدین فرنشین هیات مدیره باشگاه اردشیر همتی کرمان از درگذشتگان ورزش به ویژه از نادر نوذری یاد کرد
فرزاد نیکدین فرنشین هیات مدیره باشگاه اردشیر همتی کرمان از درگذشتگان ورزش به ویژه از نادر نوذری یاد کرد
آریابرزن غیبی، مجری آیین پایانی، زندگی‌نامه روانشاد نادر نوذری را خواند
آریابرزن غیبی، مجری آیین پایانی، زندگی‌نامه روانشاد نادر نوذری را خواند
 
 
از سه تیم برتز در جام نادر سپاسداری شد
از سه تیم برتز در جام روانشاد نادر سپاسداری شد
 
 
فرتوراز تریتی ضیاتبری و آریابرزن غیبی است.
 
1986 
 
 
 
 

تاریخ پست:1397/6/10 8:8 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1042

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استمطالب مرتبط

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics