تاریخ پست:1397/6/13 14:52
گروه عکس

امرداد پستی را هفته‌ای یکبار با عنوان «بنویس و به اشتراک بگذار» برای خوانندگان به نمایش می‌گذارد که در آن احساس خود را درباره‌ی عکسی که منتشر شده بنویسند.از میان جمله‌های نوشته شده یک جمله برگزیده می‌شود که در پست بعدی اعلام می‌شود.
در«بنویس و به اشتراک بگذار»(32) که فرتوری از آتشکده تهران بود جمله‌ی«آری آری زندگی زیباست..... زندگی آتشگهی دیرینه پابرجاست...... گر بیفروزیش, رقص شعله اش از هر کران پیداست..... ورنه خاموش است و خاموشی گناه ماست.»برگزیده شد.
احساس خود را درباره‌ی این فرتور(:عکس) را در یک یا چند جمله کوتاه بنویسید. بهترین جمله برگزیده و به اشتراک گذاشته می‌شود.

1362


تاریخ پست:1397/6/13 14:52 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :648

دیدگاه هموندان

نام : دانا زمان : ۱۳ شهریور ۱۳۹۷ _ ۱۶:۱۵:۲۸

هر چه مرزهای جغرافیایی کمرنگتر شود و یگانگی آدمها بیشتر شود،نتیجه بهتری حاصل میگردد.

نام : دانا زمان : ۱۳ شهریور ۱۳۹۷ _ ۱۹:۴۸:۰۴

خلق بی پایان زیک اندیشه بین گشته چون سیلی روانه برزمین هست این اندیشه پیش خلق خرد لیک چون سیلی جهان را خورد و برد پس چو میبینی که از اندیشه ای هست قایم در جهان هر پیشه ای

نام : شهرام زادمهر زمان : ۱۵ شهریور ۱۳۹۷ _ ۱۹:۰۱:۲۱

غریب آشنا

نام : شهریار زمان : ۱۶ شهریور ۱۳۹۷ _ ۱۱:۴۶:۱۳

صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید ملتی که قدر داشته هایش را نداند بی گمان رو به نابودیست

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics