تاریخ پست:1397/6/19 8:8
خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

گهنبار تهران پارسواپسین چَهره‌ی گهنبار تابستان در دو نوبت در مجتمع رستم ‌باغ برگزار می‌شود.
آیین گهنبار چَهره‌ی پیتَه شَهیم گاه روز اشتاد ایزد از ماه شهریور در گاهشمار زرتشتی، برابر با چهارشنبه 21 شهریورماه 1397 خورشیدی از ساعت 10 بامداد در آدریان مجتمع رستم باغ برگزار می‌شود.
همچنین واپسین روز چهره‌ی گهنبار، انارام ایزد از ماه شهریور، در گاهشمار زرتشتی برابر با یکشنبه 25 شهریورماه 1397 خورشیدی از ساعت 10 بامداد در آدریان مجتمع رستم‌ باغ آیین گهنبار خوانی برگزار می‌شود.
زرتشتیان می‌توانند برای همازوری و هم بهره شدن از مِیَزد (:مهمانی) گهنبار در مجتمع رستم‌باغ تهرانپارس گردهم آیند.
گفتنی است، چَهره‌ی گهنبار پایان تابستان بزرگ (پیته شهیم) از 21 تا 25 شهریورماه خورشیدی است و زرتشتیان آن را هنگامه‌ی آفرینش زمین می‌دانند.


تاریخ پست:1397/6/19 8:8 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :687

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics