تاریخ پست:1397/6/18 17:17
خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

واج یشت گهنبار پایان تابستانزرتشتیان تهران و یزد به پیشواز گهنبار پایان تابستان بزرگ می‌روند.

آیین واج‌یشت گهنبار پَیتَه‌شهیم‌ گاه، روز اشتاد ایزد در گاهشمار زرتشتی برابر با چهارشنبه 21 شهریورماه 1397 خورشیدی از ساعت 6 بامداد در آتشکده‌ی یزد برگزار می‌شود.

همچنین در برنامه‌ای همزمان زرتشتیان پایتخت نیز در آتشکده‌ی تهران گردهم آمده و با برگزاری آیین واج‌یشت به پیشواز این چَهره‌ی گهنبار می‌روند.

واج‌یشت گهنبار یکی از کهن‌ترین آیین‌ زرتشتی است که در شهرهای زرتشتی‌نشین به تایید انجمن موبدان برگزار می‌شود. موبدان در سپیده دم، پیش از آغاز هر چهره گهنبار، در مکان سپندینه یشت‌خانه‌ی آتشکده‌ی ورهرام، یسنا خوانی می‌کنند.


تاریخ پست:1397/6/18 17:17 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :635

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics