تاریخ پست:1397/6/18 17:47
خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

برگزاری گهنبار چهره پیت شهیم گاهانجمن زرتشتیان مریم‌آباد یزد از برگزاری آیین گهنبارچهره‌ی پیتَه شَهیم گاه در پیرانگاه «سِتی‌پیر» خبر داد.
آیین اوستا‌خوانی گهنبار پایان تابستان روز اشتاد ایزد و شهریورماه در گاهشمار زرتشتی برابر با چهارشنبه 21 شهریورماه 1397 خورشیدی از ساعت 17 و 30 دقیقه در پیرانگاه «سِتی‌پیر» برگزار می‌شود. این آیین به کوشش دهشمندان همراه با پذیرایی است.
پیرانگاه «سِتی‌پیر» در بخش خاوری(:شرقی) شهر یزد، نزدیک محله‌ی مریم‌آباد جای دارد. زرتشتیان اشتاد ایزد هرماه در پیرانگاه «سِتی‌پیر» برای نیایش گردهم می‌آیند تا یاد نیاکان خود را گرامی بدارند و به نیایش پروردگار و داد‌ و‌ دهش بپردازند.
گفتنی است، گهنبارها جشن‌های فصلی یا سالیانه هستند که در شش هنگامه‌ی سال برگزار می‌شوند. زرتشتیان بر این باورند که گهنبار چهره‌ی پیته‌شهیم یا گهنبار پایان تابستان بزرگ هنگامه‌ی آفرینش زمین است و از همین‌رو به ستایش این آفریده‌ی اهورایی می‌پردازند.


تاریخ پست:1397/6/18 17:47 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :542

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics