تاریخ پست:1397/6/21 23:3
خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

هنگام سپیده‌دم نخستین روز از چَهره‌ی گهنبار پایان تابستان آیین واج یشت در آتشکده‌ی تهران برگزار شد.
ساعتی پیش از برآمدن آفتاب موبد مهراب وحیدی، موبد کورش بلندی آیین یزشن‌خوانی را در اتاق مجاور برگزار  کردند. اوستاخوانی این آیین بر دوش فرزاد لهراسب، فرهنگ ضیاتبری، بمان مهربانی و اردشیر مانوکچیان بود. صبحانه از سوی سهراب پرستار بنامگانه‌ی پدر و مادر و خواهر و برادر دهش شد. آیین واج‌ یشت با باشندگی شماری از زرتشتیان تهران سپیده‌دم 21 شهریورماه 1397 خورشیدی برگزار شد.
واج‌یشت گهنبار یکی از کهن‌ترین آیین‌ زرتشتی است که در شهرهای زرتشتی‌نشین به تایید انجمن موبدان برگزار می‌شود. موبدان در سپیده دم، پیش از آغاز هر چهره گهنبار، در مکان سپندینه یشت‌خانه‌ی آتشکده‌ی ورهرام، یسنا خوانی می‌کنند.

سپیده‌دم نخستین روز از چَهره‌ی گهنبار پایان تابستان آیین واج یشت در آتشکده‌ی تهران برگزار شد

سپیده‌دم نخستین روز از چَهره‌ی گهنبار پایان تابستان آیین واج یشت در آتشکده‌ی تهران برگزار شد

شماری از زرتشتیان تهران سپیده‌دم 21 شهریورماه 1397 خورشیدی در آیین واج یشت شرکت کردند

شماری از زرتشتیان تهران سپیده‌دم 21 شهریورماه 1397 خورشیدی در آیین واج یشت شرکت کردند

از راست: موبد مهراب وحیدی، موبد کورش بلندی یسنا‌خوانی ایین واج یشت را بر دوش داشتند

از راست: موبد مهراب وحیدی، موبد کورش بلندی یسنا‌خوانی ایین واج یشت را بر دوش داشتند

موبد سهراب هنگامی سخنگوی انجمن موبدان تهران در آیین واج یشت سخنانی گفت

موبد سهراب هنگامی سخنگوی انجمن موبدان تهران در آیین واج یشت سخنانی گفت

از راست موبدان: سهراب هنگامی، فرزاد لهراسب، فرهنگ ضیاتبری، بمان مهربانی

از راست موبدان: سهراب هنگامی، فرزاد لهراسب، فرهنگ ضیاتبری، بمان مهربانی

آیین یسنا‌خوانی و آماده‌سازی شربت هوم ساعاتی پیش از سپیده‌دم در یزشن‌گاه برگزار شد

آیین یسنا‌خوانی ساعاتی پیش از سپیده‌دم در یزشن‌گاه برگزار شد

هنگام یزشن‌خوانی شربت هوم نیز آماده‌ می‌شود

هنگام یزشن‌خوانی شربت هوم نیز آماده‌ می‌شود

موبد موبدان روانشاد رستم شهزادی

موبد موبدان روانشاد رستم شهزادی

موبد اردشیر مانکچیان

موبد اردشیر مانکچیان

 دهش صبحانه درآیین واج یشت تهران از سوی سهراب پرستار بنامگانه‌ی پدر و مادر و خواهر و برادر

 دهش صبحانه درآیین واج یشت تهران از سوی سهراب پرستار بنامگانه‌ی پدر و مادر و خواهر و برادر

بازسازی جدید پنجره های بیرونی آتشکده زرتشتیان تهران

فرتور از همایون مهرزاد است.

1393


تاریخ پست:1397/6/21 23:3 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1870

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics