تاریخ پست:1397/6/23 22:22
خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

آیین گهنبار چَهره‌ی پیتَه شَهیم گاه، در پیرانگاه ستی‌ پیر یزد برگزار شد.
زرتشتیان با گردهمایی در نخستین روز از گهنبار پایان تابستان و نیایش همگانی یاد نیاکان خود را گرامی ‌داشتند. موبد مهربان آفرین آفرینگان‌خوانی آیین گهنبار را بر دوش داشت. این آیین به کوشش دهشمندان همراه با پذیرایی بود. آیین اوستا‌خوانی گهنبار پایان تابستان روز اشتاد ایزد و شهریورماه در گاهشمار زرتشتی برابر با چهارشنبه 21 شهریورماه 1397 خورشیدی از ساعت 17 و 30 دقیقه در پیرانگاه «سِتی‌پیر» برگزار شد.
گهنبار پیته شهم، سومین چَهره‌ی گهنبار است که بنابر سالنمای رسمی کشور از 21 تا 25 شهریورماه برگزار می‌شود. زرتشتیان آن را هنگامه‌ی آفرینش زمین می‌دانند. گهنبارها جشن‌های فصلی یا سالیانه هستند که شش بار در سال برگزار می‌شوند.
شایان گفتن است، پیرانگاه «سِتی‌پیر» در بخش خاوری(:شرقی) شهر یزد، شمال محله‌ی مریم‌آباد جای دارد. اشتاد روز از هر ماه زرتشتیان در این پیرانگاه به نیایش می‌پردازند. انجمن زرتشتیان مریم‌آباد متولی نگهداری پیرانگاه ستی‌پیر است.

اشتاد روز از هر ماه زرتشتیان در پیرانگاه ستی پیر به نیایش می‌پردازند

اشتاد روز از هر ماه زرتشتیان در پیرانگاه ستی پیر به نیایش می‌پردازند

پیرانگاه «سِتی‌پیر» در بخش خاوری(:شرقی) شهر یزد، شمال محله‌ی مریم‌آباد جای دارد

پیرانگاه «سِتی‌پیر» در بخش خاوری(:شرقی) شهر یزد، شمال محله‌ی مریم‌آباد جای دارد

بستن کُشتی بر کمر نشان از کوشش در گسترش راستی و مبارزه با کژاندیشی است

بستن کُشتی بر کمر نشان از کوشش در گسترش راستی و مبارزه با کژاندیشی است

گهنبار پایان تابستان، چهارشنبه 21 شهریورماه 1397 خورشیدی در ستی پیر یزد برگزار شد

گهنبار پایان تابستان، چهارشنبه 21 شهریورماه 1397 خورشیدی در ستی پیر یزد برگزار شد

موبد مهربان آفرین آفرینگان‌خوانی آیین گهنبار را بر دوش داشت

موبد مهربان آفرین اوستاخوانی آیین گهنبار را بر دوش داشت

زرتشتیان با گردهمایی در پیرانگاه ستی پیر و نیایش همگانی یاد نیاکان خود را گرامی ‌داشتند

زرتشتیان با گردهمایی در پیرانگاه ستی پیر و نیایش همگانی یاد نیاکان خود را گرامی ‌داشتند

پیرامون پیرانگاه ستی پیر ئر حال باز سازی است

پیرامون پیرانگاه ستی پیر در حال باز سازی است

انجمن زرتشتیان مریم‌آباد متولی نگهداری پیرانگاه ستی پیر است

انجمن زرتشتیان مریم‌آباد متولی نگهداری پیرانگاه ستی پیر است

فرتور از سرور دهموبد است.

1986


تاریخ پست:1397/6/23 22:22 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1305

دیدگاه هموندان

نام : راهنما زمان : ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ _ ۱۹:۲۱:۳۹

خرابکاری و از بین بردن نماهای قدیمی زیارتگاه ها به بهانه بازسازی چند سالی ست که در دستور کار انجمن ها قرار گرفته . چرا ؟

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics