تاریخ پست:1397/6/24 10:32
خبرنگار امرداد: مهبد فرامرزی

روز اشتاد ایزد و شهریورماه در گاه‌شمار زرتشتی، روز نیایش و ورزش و دیدار و دوستی با سالمندان همراه با برنامه‌ی تغذیه‌ی سالم در بامداد 22 شهریورماه 1397 خورشیدی گرامی داشته شد.

آغازگر این برنامه که به میزبانی آدریان بزرگ تهران برگزار می‌شد نیایش همگانی به سرپرستی مهرانگیز ذهبی بود. ورزش بامدادی به سرپرستی مهری منوچهری، سخنرانی درباره‌ی تاریخچه‌ی آتشکده آذرگشنسب از سوی مهرانگیز ذهبی، سخنرانی درباره‌ی به کار بردن بیشتر منشور کورش در سالنماها و همچنین تاثیر نقش پدر و مادر در آگاهی دادن به فرزندان برای دوری از فریبکاران اجتماعی، و هم‌اندیشی و گفتمان شرکت‌کنندگان درباره‌ی تفاوت مفهوم واژگان راست و درست از برنامه‌های این روز بود.

همچنین در بخش تغذیه‌ی سالم، شرکت‌کنندگان تجربه‌ها و دانش خود را درباره‌ی گیاهان سودمند برای پیشگیری از دیابت و روش استفاده از آن‌ها را بازگو کردند.

برنامه‌ی چَک و دوله و سرایش دو بیتی‌های بومی به سرپرستی مهری منوچهری، دف‌نوازی و اجرای برنامه‌ی شاد به کوشش بانوان هنرمند زرتشتی، و پذیرایی با خوراک دستپخت شرکت‌کنندگان از برنامه‌های دیگر این روز بود که به کوشش گروه ورزش همگانی ورهرام برگزار شد.

فرتور از گروه ورزش همگانی ورهرام است.

1986


تاریخ پست:1397/6/24 10:32 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1194

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics