تاریخ پست:1397/6/28 10:10
خبرنگار امرداد: گوهر برومندی
 آیین گهنبارخوانی چهره‌ی پیته شهیم گاه ( گهنبار پایان تابستان) در روستای زرتشتی‌نشین مبارکه‌ی یزد برگزار شد. 
آیین گاهنبارخوانی چهره‌ی پیته شهیم گاه ( سومین چهره یا دوره‌ی گهنبار ) روزهای ۲۱ تا ۲۵ شهریور برابر با پنج روز پایانی ماه شهریور بر پایه‌‌ی گاهشمار زرتشتی در خانه‌های روستای زرتشتی‌نشین مبارکه برگزار شد و با باشندگی شمار گسترده‌ای از زرتشتیان همراه بود. در بسیاری از روستاهای زرتشتی‌نشین یزد که هنوز معماری بومی و سنتی در آن پایدار مانده است، آیین گهنبار در خانه‌ها برگزار می‌شود.
در باور زرتشتیان گهنبار پیته‌شهیم گاه هنگامه‌ی آفریده شدن «زمین» از سوی خداوند است و آیین‌های این گهنبارهم‌چون دیگر گهنبا‌رها برگزار می‌شود. در روستاهای زرتشتی‌نشین‏، هر روز در خانه‌ای سفره‌‌ی گهنبار گسترده می‌شود و اشیا و خوراک‌هایی روی آن گذاشته می‌شود.
 
زرتشتیان هر روستا در خانه‌ای که گهنبار در آن برگزار می‌شود، گردهم می‌آیند
زرتشتیان در خانه‌ای که گهنبار در آن برگزار می‌شود، گردهم می‌آیند
 موبد و دهموبد در پِسکَم، اتاقی که سفره‌ی گهنبار گسترده شده است، به اوستاخوانی می‌پردازند
موبد و دهموبد در پِسکَم، مکانی که سفره‌ی گهنبار گسترده شده است، به اوستاخوانی می‌پردازند
 در بسیاری از روستاهای زرتشتی‌نشین، آیین گهنبار در خانه‌ها برگزار می‌شود
در بسیاری از روستاهای زرتشتی‌نشین، گهنبار در خانه‌ها برگزار می‌شود
 برگزاری آیین گهنبار با باشندگی شماری از زرتشتیان همراه بود
برگزاری آیین گهنبار با باشندگی شماری از زرتشتیان همراه بود
 
 
فرتور رسیده است.
 
1986

تاریخ پست:1397/6/28 10:10 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1275

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics