تاریخ پست:1397/6/29 10:30
آریابرزن غیبی

پیکارهای دارت از 28 شهریورماه 1397 خورشیدی در باشگاه اردشیر همتی کرمان آغاز شد.
پیکارهای دارت مانند سال گذشته واپسین روزهای شهریورماه میان زرتشتیان کرمان برگزار می‌شود. این دوره از پیکارها 28 شهریورماه از ساعت 9 بامداد در هشت گروه‌بندی آغاز شده است و تا 30 شهریورماه در باشگاه اردشیر همتی کرمان پیگیری می‌شود.
جدول گروه‌بندی پیکارهای دارت به همراه فرتورهایی از روز نخست در دنبال آمده است:

پیکارهای دارت در هشت گروه میان زرتشتیان کرمان برگزار می‌شود

پیکارهای دارت در هشت گروه میان زرتشتیان کرمان برگزار می‌شود

پیکارهای دارت کرمان از 28 شهریورماه 1397 خورشیدی آغاز شده است

پیکارهای دارت کرمان از 28 شهریورماه 1397 خورشیدی آغاز شده است

باشگاه اردشیر همتی کرمان میزبان پیکارهای دارت است

باشگاه اردشیر همتی کرمان میزبان پیکارهای دارت است

پیکارهای دارت زرتشتیان کرمان تا 30 شهریورماه پیگیری می‌شود‌

پیکارهای دارت زرتشتیان کرمان تا 30 شهریورماه پیگیری می‌شود‌

پیکارهای دارت مانند سال گذشته واپسین روزهای شهریورماه میان زرتشتیان کرمان برگزار می‌شود

پیکارهای دارت مانند سال گذشته واپسین روزهای شهریورماه میان زرتشتیان کرمان برگزار می‌شود

فرتور از مهربرزین رستمی است.

1986


تاریخ پست:1397/6/29 10:30 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :638

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics