تاریخ پست:1397/6/30 16:16
خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

آیین گاهنبارخوانی به نامگانه‌ی روانشاد فریدون بهمرد دمهری و روانشاد بمانت اردشیر یزدانی در دخمه‌ی اله‌آباد برگزار شد.
شماری از زرتشتیان یزد 28 شهریورماه 1397 خورشیدی از ساعت 17 برای برگزاری آیین گهنبارخوانی در دخمه‌ی اله‌آباد گردهم آمدند. این گهنبار به کوشش آدخت فریدون و به نامگانه‌ی روانشادان برگزار شد.

آیین گاهنبارخوانی به نامگانه‌ی روانشاد فریدون بهمرد دمهری و روانشاد بمانت اردشیر یزدانی بود

آیین گاهنبارخوانی به نامگانه‌ی روانشاد فریدون بهمرد دمهری و روانشاد بمانت اردشیر یزدانی

لُرک (آجیل مخلوط از خشکبار)، گیاه همیشه سبز مورد، تاس فلزی پُر از آب و روشنایی در سفره‌های آیینی جای دارد

لُرک (آجیل مخلوط از خشکبار)، گیاه همیشه سبز مورد، تاس فلزی پُر از آب و روشنایی در سفره‌های آیینی جای دارد

شماری از زرتشتیان یزد 28 شهریورماه 1397 خورشیدی از ساعت 17 برای برگزاری آیین گهنبارخوانی گردهم آمدند

شماری از زرتشتیان یزد 28 شهریورماه 1397 خورشیدی از ساعت 17 برای برگزاری آیین گهنبارخوانی گردهم آمدند

باشندگان به پا می‌خیزند و با موبد در اوستاخوانی هم آوا می‌شوند

باشندگان به پا می‌خیزند و با موبد در اوستاخوانی هم آوا می‌شوند

فرتور رسیده است.

1986


تاریخ پست:1397/6/30 16:16 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :959

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics