تاریخ پست:1397/7/1 11:11
خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

سال تحصیلی 98-1397 خورشیدی در دبستان دخترانه‌ی مارکار یزد آغاز شد.
 نخستین روز از ماه مهر، در آستانه‌ی سال تحصیلی جدید، دانش‌آموزان دبستان مارکار یزد با شور و آرزومندی پا به این آموزشگاه زرتشتی گذاشتند. 

گاتا خوانی

فرتور از فیروزه منوچهری است.

1986


تاریخ پست:1397/7/1 11:11 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1210

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics