تاریخ پست:1395/5/12 11:50
خبریار امرداد: افشین خسروی

در گاه‌شمار زرتشتی سال به ١٢ ماه ٣٠ روز بخش می‌شود كه هر روز به نامی آراسته است. امروز شانزدهمین روز ماه امرداد در گاه‌شمار زرتشتی است. نام اين روز «مهر» است.

مهر که در اوستا « میثرَ» خوانده می‌شود، از ایزدان بزرگ پیش از زرتشت است که ایزد فروغ و روشنایی خوانده می‌شود. ایزد مهر نگهبان مهر، محبت و تدبیر برای یافتن دارایی و خواسته‌ها است. چم(:معنی) دیگر مهر، گردونه آفتاب یا خورشید است. فردوسی می‌سراید: «دو مهر است با من که چو آفتاب / بتابد شب تیره چو بیند آفتاب».

آیین مهرپرستی یکی از دیرینه‌ترین آیین‌های ایرانیان است. ایزد مهر نماد عشق و زندگی است و به زندگی خانوادگی گرمی می‌دهد. مهر نام آتشکده‌ای نیز بوده است که فردوسی پیرامون آن می‌سراید: «چو آذرگشسب و چو خراد و مهر / فروزان به کردار گردان سپهر»

نماد این روز در دین زرتشتی گل «همیشه بشکفته» است. 


تاریخ پست:1395/5/12 11:50 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2139

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics